09 dec 2013 10:00

07 jan 2015 09:50

Får 20 000 för inslagna dörrar

En Skövdebo får ersättning för tre skadade innerdörrar. Det var i samband med ett polisingripande för två år sedan som dörrarna skadades och Skövdebon nekades först ersättning. Detta för att Rikspolisstyrelsen saknade dokumentation, beskrivning, kvitton eller annat underlag som styrkte ersättningsanspråket.

Men Skövdebon har nu kompletterat kravet med en offert och Rikspolisstyrelsen har därför beviljat ersättning för de skadade dörrarna med 19 625 kronor.

Ett opreciserat krav på ersättning för sveda och värk avslås däremot eftersom det inte kan utgå vid sakskada, skriver Rikspolisstyrelsen.

En Skövdebo får ersättning för tre skadade innerdörrar. Det var i samband med ett polisingripande för två år sedan som dörrarna skadades och Skövdebon nekades först ersättning. Detta för att Rikspolisstyrelsen saknade dokumentation, beskrivning, kvitton eller annat underlag som styrkte ersättningsanspråket.

Men Skövdebon har nu kompletterat kravet med en offert och Rikspolisstyrelsen har därför beviljat ersättning för de skadade dörrarna med 19 625 kronor.

Ett opreciserat krav på ersättning för sveda och värk avslås däremot eftersom det inte kan utgå vid sakskada, skriver Rikspolisstyrelsen.