09 dec 2013 16:17

07 jan 2015 10:05

Gratis simning till kommunanställda

Från nästa år erbjuder Skövde kommun gratis simning för sina anställda.

Skövde kommun satsar nytt i sitt friskvårdsarbete: gratis motionssim för kommunalanställda på Arenabadet.

Erbjudandet gäller för medarbetare med månadslön. Kommunen har avsatt 250 000 kronor nästa år för att finansiera badandet. Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att han ser positivt på satsningen.

– Vi har sett över om vi kan använda friskvårdspengar på ett bättre sätt, och detta har lyfts fram som ett bra alternativ, säger Leif Walterum (C).

En tag som vanligt

All behörig personal som vill bada får en bricka, eller ”tag”, som andra badare. När brickan registreras betalar kommunen vid varje enskilt badtillfälle. Personalen får alltså inte en laddad bricka med ett visst antal bad.

I maj beslutade kommunstyrelsen att det ekonomiska stödet till Fritidsföreningen ska tas bort. Personalchefen gavs i uppdrag att hitta nya former av friskvård - och då tyckte man att gratis motionssim var en bra idé.

Bra om det kostar mer

Leif Walterum säger att kostnaden som är upplagd på en kvarts miljon gärna får överskridas.

– Det vore tråkigt om det blev under 250 000, säger han och menar att det är positivt om kommunens anställda utnyttjar det nya erbjudandet.

Under våren 2014 kommer kommunen att följa upp badverksamheten.

Skövde kommun satsar nytt i sitt friskvårdsarbete: gratis motionssim för kommunalanställda på Arenabadet.

Erbjudandet gäller för medarbetare med månadslön. Kommunen har avsatt 250 000 kronor nästa år för att finansiera badandet. Kommunalrådet Leif Walterum (C) säger att han ser positivt på satsningen.

– Vi har sett över om vi kan använda friskvårdspengar på ett bättre sätt, och detta har lyfts fram som ett bra alternativ, säger Leif Walterum (C).

En tag som vanligt

All behörig personal som vill bada får en bricka, eller ”tag”, som andra badare. När brickan registreras betalar kommunen vid varje enskilt badtillfälle. Personalen får alltså inte en laddad bricka med ett visst antal bad.

I maj beslutade kommunstyrelsen att det ekonomiska stödet till Fritidsföreningen ska tas bort. Personalchefen gavs i uppdrag att hitta nya former av friskvård - och då tyckte man att gratis motionssim var en bra idé.

Bra om det kostar mer

Leif Walterum säger att kostnaden som är upplagd på en kvarts miljon gärna får överskridas.

– Det vore tråkigt om det blev under 250 000, säger han och menar att det är positivt om kommunens anställda utnyttjar det nya erbjudandet.

Under våren 2014 kommer kommunen att följa upp badverksamheten.