09 dec 2013 19:00

07 jan 2015 09:50

Sjuksköterskor förbereds bättre

Under våren erbjuder regionen 200 nyutbildade sjuksköterskor en förstärkt yrkesintroduktion. Miljonsatsningen ska ge ett bättre semesterläge.

Erbjudandet gäller de sjuksköterskor som avslutar sin utbildning i januari. Fram till sommaren kommer de att kunna gå en förstärkt introduktion, för att lära sig mer om fler än en arbetsplats. De ska dessutom få stöd av handledare och mentor.

– Vi har haft liknande program tidigare. Det är bra att prova på olika avdelningar. Det är bättre än att börja vid en verksamhet, säger Mariette Björk, Vårdförbundet vid Skaraborgs sjukhus.

Satsningen riktar sig främst till sjukhusen men hur många platser som hamnar på Skas är inte klart.

– Det finns inga schabloner, men det måste finnas en rättvisa. Samtidigt kan det finnas skäl för vissa behovsbedömningar, säger Karin Engdahl (S), ledamot i personalutskottet.

Efter introduktion vill regionen att sjuksköterskorna vill jobba under semesterperioden.

– Vi hoppas bli en attraktiv arbetsgivare och det här är ett sätt att bli bättre och mer trygg på sitt jobb. Vi ser en del som hoppar av efter bara några år; den som känner sig trygg kanske klarar stressen bättre, säger Karin Engdahl.

Under tisdagen tar regionstyrelsen beslut om introduktionsanställningarna. Satsningen kostar 30 miljoner.

Erbjudandet gäller de sjuksköterskor som avslutar sin utbildning i januari. Fram till sommaren kommer de att kunna gå en förstärkt introduktion, för att lära sig mer om fler än en arbetsplats. De ska dessutom få stöd av handledare och mentor.

– Vi har haft liknande program tidigare. Det är bra att prova på olika avdelningar. Det är bättre än att börja vid en verksamhet, säger Mariette Björk, Vårdförbundet vid Skaraborgs sjukhus.

Satsningen riktar sig främst till sjukhusen men hur många platser som hamnar på Skas är inte klart.

– Det finns inga schabloner, men det måste finnas en rättvisa. Samtidigt kan det finnas skäl för vissa behovsbedömningar, säger Karin Engdahl (S), ledamot i personalutskottet.

Efter introduktion vill regionen att sjuksköterskorna vill jobba under semesterperioden.

– Vi hoppas bli en attraktiv arbetsgivare och det här är ett sätt att bli bättre och mer trygg på sitt jobb. Vi ser en del som hoppar av efter bara några år; den som känner sig trygg kanske klarar stressen bättre, säger Karin Engdahl.

Under tisdagen tar regionstyrelsen beslut om introduktionsanställningarna. Satsningen kostar 30 miljoner.

  • Alf Ehn