09 dec 2013 14:57

23 jan 2015 15:36

Ojämlika löner för måltidspersonal

Satsar nära en halv miljon - fortfarande klyftor

Måltidspersonal i Skövde som gör samma arbete har olika lön. Kommunen ska därför avsätta 485 000 kronor för att lönerna ska bli mer jämlika.

Kommunstyrelsens personalutskott (PU) har beslutat att göra en lönesatsning på måltidspersonal. Kockar och kokerskor inom vissa förvaltningar som gör samma arbete har olika lön.

Löneskillnaderna har varit stora för måltidspersonal inom skol-, utbildnings- och omvårdnadsförvaltningen i över tre år.

Osakliga skillnader

Personalutskottet vill satsa 485 000 kronor på bland annat kockar, kokerskor, köksbiträden och skolmatsbiträden.

Redan 2010 gjordes en värdering av lönerna där man såg tydliga skillnader mellan förvaltningarna. Skillnaderna berodde nästan enbart på vilken förvaltning man tillhörde - trots att grupperna utförde samma jobb. Kommunalråd Leif Walterum (C) kallar löneskillnaderna för osakliga.

– Vi ska inte ha osakliga löneskillnader inom kommunen, säger Leif Walterum. Du ska inte kunna göra lönekarriär på att byta arbete.

En liten utjämning av lönerna har skett med åren. Men skillnaden i medianlön är fortfarande 1500 kronor. Efter satsningen tror personalutskottet att lönerna kan jämnas ut med 1000 kronor.

Efter satsningen är fortfarande löneskillnaden runt 500 kronor. Den lämnas upp till varje enskild förvaltning att ta hand om.

Tog för lång tid

Leif Walterum säger att det egentligen är förvaltningarna som har det yttersta ansvaret för lönerna. Men i det här fallet insåg kommunen att det skulle ta för lång tid för förvaltningarna att jämna ut lönerna på egen hand. Därför har man nu beslutat att satsa nästan en halv miljon på att få bort skillnaderna.

– Jag skulle helst se att vi hade en anställningsmyndighet som hade hand om alla anställningar i kommunen, så att det slapp bli ojämlika löner, säger Leif Walterum.

Kommunstyrelsens personalutskott (PU) har beslutat att göra en lönesatsning på måltidspersonal. Kockar och kokerskor inom vissa förvaltningar som gör samma arbete har olika lön.

Löneskillnaderna har varit stora för måltidspersonal inom skol-, utbildnings- och omvårdnadsförvaltningen i över tre år.

Osakliga skillnader

Personalutskottet vill satsa 485 000 kronor på bland annat kockar, kokerskor, köksbiträden och skolmatsbiträden.

Redan 2010 gjordes en värdering av lönerna där man såg tydliga skillnader mellan förvaltningarna. Skillnaderna berodde nästan enbart på vilken förvaltning man tillhörde - trots att grupperna utförde samma jobb. Kommunalråd Leif Walterum (C) kallar löneskillnaderna för osakliga.

– Vi ska inte ha osakliga löneskillnader inom kommunen, säger Leif Walterum. Du ska inte kunna göra lönekarriär på att byta arbete.

En liten utjämning av lönerna har skett med åren. Men skillnaden i medianlön är fortfarande 1500 kronor. Efter satsningen tror personalutskottet att lönerna kan jämnas ut med 1000 kronor.

Efter satsningen är fortfarande löneskillnaden runt 500 kronor. Den lämnas upp till varje enskild förvaltning att ta hand om.

Tog för lång tid

Leif Walterum säger att det egentligen är förvaltningarna som har det yttersta ansvaret för lönerna. Men i det här fallet insåg kommunen att det skulle ta för lång tid för förvaltningarna att jämna ut lönerna på egen hand. Därför har man nu beslutat att satsa nästan en halv miljon på att få bort skillnaderna.

– Jag skulle helst se att vi hade en anställningsmyndighet som hade hand om alla anställningar i kommunen, så att det slapp bli ojämlika löner, säger Leif Walterum.