09 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Svårare att rekrytera deltidsbrandmän

Det blir svårare och svårare att rekrytera deltidsbrandmän i östra Skaraborg. En anledning är att fler pendlar till sina arbetsplatser i dag än tidigare.
Vi är inte hårt drabbade än, säger förbundsdirektören Rickard Johansson.

En deltidsbrandman har oftast ett ordinarie arbete och går jour som brandman. Ett av kraven på deltidsbrandmän är att de inom ett visst antal minuter efter larmet ska befinna sig på brandstationen.

I dag är det inte säkert att man bor och jobbar på samma ort. Samhällsutvecklingen tenderar att gå mot stora arbetsorter och att man kanske pendlar dit från mindre bostadsorter. Och det påverkar så klart våra möjligheter att rekrytera brandmän, säger Rickard Johansson, som är förbundsdirektör vid Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Deltidstjänsten i Skövde ska vara på plats inom tio minuter, men i exempelvis Hjo och Tibro gäller fem minuter.

Arbetar man då i Skövde så finns inte tiden. Så alla kan inte bli deltidsbrandmän bara av den anledningen, säger Rickard Johansson.

Bemanningssituationen är under kontroll men förbundsdirektören säger att de redan nu måste vidta åtgärder för att möta ett väntande behov. Kommande pensioner har de koll på men varsel och uppsägningar inom näringslivet och industrin kan ställa situationen på sin spets.

Den dag någon plötsligt slutar som deltid, kanske blir uppsagd från jobbet och måste förändra sin boendesituation, då måste vi vara redo. Vi kan inte påbörja rekryteringen då, den måste vara i gång.

I dag består de åtta deltidsstyrkorna av 178 brandmän. Ytterligare ett dussin ingår i den pool som blivande deltidsbrandmän hamnar i under och efter utbildningen, men innan en anställning. Det beskrivs som en vinna-vinna-situation där räddningstjänsten å ena sidan kan upprätthålla den beredskap de måste ha, och där å andra sidan deltidsbrandmännen ges möjligheter att växa in i systemet.

Räddningstjänsten märker att många företag är återhållsamma med att låta personalen ingå i deltidsstyrkan, men möten ska lösa det.

Bland annat så tar vi kontakt med företagsledningar och förklarar möjligheterna med att ha deltidsbrandmän bland sina anställda. För det är inte bara begränsningar. Man får med sig mycket i sitt eget företag, bland annat kring brandskydd och så vidare, säger Rickard Johansson.

Deltidsbrandmän är en samhällsfråga. Vi har ett bra utgångsläge och är inte hårt drabbade än men lyckas vi inte reda ut det kommande problemet med bemanning, eller begränsa det, så drabbar konsekvenserna hela samhället.

Bra fördelning åldersmässigt.

Handfull, 1+4, vid insatser per skift

Kan kallas in för att förstärka styrkor, avlösa styrkor, stå i beredskap.

– Vi lever alltid 90 sekunder från nästa larm.

– Vi har ett bra utgångsläge men vi måste vara beredda att vidta åtgärder för att undvika att hamna i en mindre bra situation.

– Våra deltidsbrandmän är väldigt duktiga, de gör ett otroligt bra jobb.

– De har en lägesuppfattning i sina hembygder som är ovärderlig.

En deltidsbrandman har oftast ett ordinarie arbete och går jour som brandman. Ett av kraven på deltidsbrandmän är att de inom ett visst antal minuter efter larmet ska befinna sig på brandstationen.

I dag är det inte säkert att man bor och jobbar på samma ort. Samhällsutvecklingen tenderar att gå mot stora arbetsorter och att man kanske pendlar dit från mindre bostadsorter. Och det påverkar så klart våra möjligheter att rekrytera brandmän, säger Rickard Johansson, som är förbundsdirektör vid Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Deltidstjänsten i Skövde ska vara på plats inom tio minuter, men i exempelvis Hjo och Tibro gäller fem minuter.

Arbetar man då i Skövde så finns inte tiden. Så alla kan inte bli deltidsbrandmän bara av den anledningen, säger Rickard Johansson.

Bemanningssituationen är under kontroll men förbundsdirektören säger att de redan nu måste vidta åtgärder för att möta ett väntande behov. Kommande pensioner har de koll på men varsel och uppsägningar inom näringslivet och industrin kan ställa situationen på sin spets.

Den dag någon plötsligt slutar som deltid, kanske blir uppsagd från jobbet och måste förändra sin boendesituation, då måste vi vara redo. Vi kan inte påbörja rekryteringen då, den måste vara i gång.

I dag består de åtta deltidsstyrkorna av 178 brandmän. Ytterligare ett dussin ingår i den pool som blivande deltidsbrandmän hamnar i under och efter utbildningen, men innan en anställning. Det beskrivs som en vinna-vinna-situation där räddningstjänsten å ena sidan kan upprätthålla den beredskap de måste ha, och där å andra sidan deltidsbrandmännen ges möjligheter att växa in i systemet.

Räddningstjänsten märker att många företag är återhållsamma med att låta personalen ingå i deltidsstyrkan, men möten ska lösa det.

Bland annat så tar vi kontakt med företagsledningar och förklarar möjligheterna med att ha deltidsbrandmän bland sina anställda. För det är inte bara begränsningar. Man får med sig mycket i sitt eget företag, bland annat kring brandskydd och så vidare, säger Rickard Johansson.

Deltidsbrandmän är en samhällsfråga. Vi har ett bra utgångsläge och är inte hårt drabbade än men lyckas vi inte reda ut det kommande problemet med bemanning, eller begränsa det, så drabbar konsekvenserna hela samhället.

Bra fördelning åldersmässigt.

Handfull, 1+4, vid insatser per skift

Kan kallas in för att förstärka styrkor, avlösa styrkor, stå i beredskap.

– Vi lever alltid 90 sekunder från nästa larm.

– Vi har ett bra utgångsläge men vi måste vara beredda att vidta åtgärder för att undvika att hamna i en mindre bra situation.

– Våra deltidsbrandmän är väldigt duktiga, de gör ett otroligt bra jobb.

– De har en lägesuppfattning i sina hembygder som är ovärderlig.

  • Carl Johan Hjerpe

Deltidsbrandman

Deltidsbrandman

Deltidsstyrkor finns i Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Hova och Gullspång.

Räddningsvärn finns i Timmersdala, Blikstorp, Moholm, Undenäs, Brommö (sommartid) och Storön (sommartid).

Som deltidsbrandman inom Rös har man beredskapsjour var fjärde vecka. När som helst under veckan ska man inom en begränsad tid kunna inställa sig på brandstationen. För Skövde gäller 10 minuter, Mariestad 7 minuter och övriga kårer 5 minuter.

Deltiden kallas in exempelvis som förstärkning vid olyckor, för att stå i beredskap eller avlösa styrkor.

Det finns inga förkunskapskrav på deltidsbrandmän men det ställs stora krav på fysisk förmåga, och grundläggande brandmannautbildning genomförs i samband med anställning.

Ersättning utgår med ungefär 3 600 kronor per beredskapsvecka. Under tjänstgöring ersätts man med 148222 kronor per timma (vid insats) och 148 kronor per timma vid övning och träning.

Deltidsstyrkorna (exklusive de två i Skövde samt Mariestad) kallades in vid 377 tillfällen undre 2012.

Källa: Rös