10 dec 2013 09:29

07 jan 2015 10:05

Entrédörr kameraövervakas

Obehöriga som har tagit sig in har vid ett flertal tillfällen fått avvisas, ibland med assistans från polisen. För att underlätta för de anställda på ett äldreboende i Skövde får nu entrédörren kameraövervakas.

Skövde kommun har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen att sätta upp en kamera vid entrédörren på Ekedals äldreboende – vilket nu länsstyrelsen också gett tillstånd för. I ansökan angav kommunen att man vill att kameran ska vara kopplad till porttelefonen kvällar och nätter.

Skälet till att kommunen vill att entrén ska kameraövervakas är att äldreboendet är centralt beläget och att man ofta tvingas avvisa obehöriga, vid vissa tillfällen har även polisen fått assistera för att få bort de obehöriga som kommit in på äldreboendet.

Syftet med kameran är att personalen ska se vem men släpper in utan att behöva lämna avdelningen. Kommunen har tidigare vidtagit andra åtgärder som lås, belysning och även ett vaktbolag har kopplats in.

Tillståndet från länsstyrelsen är kopplat till vissa villkor, bland annat ska kameran skärmas av på så sätt att endast området precis framför porttelefonen övervakas.

Skövde kommun har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen att sätta upp en kamera vid entrédörren på Ekedals äldreboende – vilket nu länsstyrelsen också gett tillstånd för. I ansökan angav kommunen att man vill att kameran ska vara kopplad till porttelefonen kvällar och nätter.

Skälet till att kommunen vill att entrén ska kameraövervakas är att äldreboendet är centralt beläget och att man ofta tvingas avvisa obehöriga, vid vissa tillfällen har även polisen fått assistera för att få bort de obehöriga som kommit in på äldreboendet.

Syftet med kameran är att personalen ska se vem men släpper in utan att behöva lämna avdelningen. Kommunen har tidigare vidtagit andra åtgärder som lås, belysning och även ett vaktbolag har kopplats in.

Tillståndet från länsstyrelsen är kopplat till vissa villkor, bland annat ska kameran skärmas av på så sätt att endast området precis framför porttelefonen övervakas.