10 dec 2013 19:20

23 jan 2015 15:36

Underskott på 650 miljoner för 2014

Regionens detaljbudget för 2014 visar på ett underskott på 650 miljoner kronor.
– Vi har en god ekonomi i botten, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

En orsak till att detaljbudgeten lyser elakt rött är att NU-sjukvården, Södra Älvsborg sjukhus och Kungälvs sjukhus går med underskott. Regionstyrelsen har beslutat om olika åtgärder, dessutom föreslås fullmäktige att godkänna underskott för dessa sjukhus.

Inom ramarna

Satsningar på kökortningar och på att minska överbeläggningarna bidrar också till underskottet.

Gert-Inge Andersson såg inte alltför orolig ut när detaljbudgeten presenterades.

– I ärlighetens namn tror jag att det ser bättre när vi kommer in på nästa år. Verksamheterna måste dock ta sitt ansvar och hålla sig inom ramarna. Det kan även finnas vissa plusposter även nästa år, som försäkringspengar från Afa, och vi får hoppas att skatteunderlaget inte viker.

Johnny Magnusson (M), vice ordförande, och hans allianskollegor valde att inte delta i beslutet om detaljbudgeten.

– Vi har sagt vad vi vill i vår budget, och kan inte gå in och peta i ledningens budget.'

Underskottet?

– Ser högst hanterbart ut.

50 till kollektivtrafik

Kollektivtrafiktrafiknämnden får 30 miljoner extra för jobbet med att förenkla biljettsystemet, samt 20 miljoner att disponera på egna satsningar. Gert-Inge Andersson betonade att extrapengarna inte hade med den uteblivna tidigareläggningen av taxehöjningen att göra.

– Vi får se hur vi hanterar det när årsresultatet blir klart.

Regionutvecklingsnämnden får använda 30 miljoner av det egna kapitalet för finansiering av den regionala infrastrukturplanen. Nämnden får även 30 miljoner för att utveckla naturbruksgymnasierna. Däremot får inte nämnden använda det egna kapitalet för att utveckla annan verksamhet då SLU:s planerade flytt från Skara blir verklighet.

Vårdvalet för rehabiliteringen

– Det får finansieras med det egna anslaget, betonade Gert-Inge Andersson.

Regionstyrelsen tog även beslut om att införa vårdvalet för rehabilitering den 1 september nästa år, liksom förslaget om att införa en mer regiongemensam produktionsstyrning.

En orsak till att detaljbudgeten lyser elakt rött är att NU-sjukvården, Södra Älvsborg sjukhus och Kungälvs sjukhus går med underskott. Regionstyrelsen har beslutat om olika åtgärder, dessutom föreslås fullmäktige att godkänna underskott för dessa sjukhus.

Inom ramarna

Satsningar på kökortningar och på att minska överbeläggningarna bidrar också till underskottet.

Gert-Inge Andersson såg inte alltför orolig ut när detaljbudgeten presenterades.

– I ärlighetens namn tror jag att det ser bättre när vi kommer in på nästa år. Verksamheterna måste dock ta sitt ansvar och hålla sig inom ramarna. Det kan även finnas vissa plusposter även nästa år, som försäkringspengar från Afa, och vi får hoppas att skatteunderlaget inte viker.

Johnny Magnusson (M), vice ordförande, och hans allianskollegor valde att inte delta i beslutet om detaljbudgeten.

– Vi har sagt vad vi vill i vår budget, och kan inte gå in och peta i ledningens budget.'

Underskottet?

– Ser högst hanterbart ut.

50 till kollektivtrafik

Kollektivtrafiktrafiknämnden får 30 miljoner extra för jobbet med att förenkla biljettsystemet, samt 20 miljoner att disponera på egna satsningar. Gert-Inge Andersson betonade att extrapengarna inte hade med den uteblivna tidigareläggningen av taxehöjningen att göra.

– Vi får se hur vi hanterar det när årsresultatet blir klart.

Regionutvecklingsnämnden får använda 30 miljoner av det egna kapitalet för finansiering av den regionala infrastrukturplanen. Nämnden får även 30 miljoner för att utveckla naturbruksgymnasierna. Däremot får inte nämnden använda det egna kapitalet för att utveckla annan verksamhet då SLU:s planerade flytt från Skara blir verklighet.

Vårdvalet för rehabiliteringen

– Det får finansieras med det egna anslaget, betonade Gert-Inge Andersson.

Regionstyrelsen tog även beslut om att införa vårdvalet för rehabilitering den 1 september nästa år, liksom förslaget om att införa en mer regiongemensam produktionsstyrning.

  • Alf Ehn