10 dec 2013 07:00

23 jan 2015 15:25

Utredningen kring Patricia nedlagd

Polisen utreder inte längre misshandelsförsöket mot 84-åriga Patricia Karlsson.
– Det går inte att peka ut någon misstänkt, men vi hjälper till på andra sätt, säger Magnus Karlsson vid Skövdepolisen.

SLA har i flera artiklar, både i förra veckan och redan 2006, uppmärksammat 84-åriga Patricia Karlssons svåra situation. Hon har berättat om år av trakasserier hon utsatts för av barn och ungdomar. Och när hon har ringt till polisen har de inte kunnat skicka någon patrull.

När Skövdepolisen tack vare SLA:s artikel fick kännedom om det senaste som drabbat Patricia – någon hade spänt en lina över hennes trappa, förmodligen var tanken att hon skulle falla. Men Patricia hund skällde till, vilket räddade henne.

Nedlagd förundersökning

En polispatrull skickades ut till Patricia Karlsson och en anmälan om försök till misshandel och ofredande upprättades. Men nu, en vecka senare, är förundersökningen nedlagd.

– Det är den på det sättet att det finns inget för oss att gå på i utredningen, ingenting att arbeta vidare med. Det går heller inte att peka ut någon misstänkt, men kommer det fram något nytt öppnar vi givetvis förundersökningen igen, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Polisen hjälper

Men bara för att förundersökningen rent formellt är nedlagd innebär det inte att polisen struntar i Patricias situation.

– Nej, vi ska försöka att hjälpa henne på andra sätt, även om det också finns delar i ärendet som inte är rent polisiära. Det handlar framför allt om att vi ska koppla in våra brottsoffersamordnare. De är vana vid att tala med brottsoffer och de ska ta kontakt med kvinnan för att se hur de kan hjälpa henne.

SLA har i flera artiklar, både i förra veckan och redan 2006, uppmärksammat 84-åriga Patricia Karlssons svåra situation. Hon har berättat om år av trakasserier hon utsatts för av barn och ungdomar. Och när hon har ringt till polisen har de inte kunnat skicka någon patrull.

När Skövdepolisen tack vare SLA:s artikel fick kännedom om det senaste som drabbat Patricia – någon hade spänt en lina över hennes trappa, förmodligen var tanken att hon skulle falla. Men Patricia hund skällde till, vilket räddade henne.

Nedlagd förundersökning

En polispatrull skickades ut till Patricia Karlsson och en anmälan om försök till misshandel och ofredande upprättades. Men nu, en vecka senare, är förundersökningen nedlagd.

– Det är den på det sättet att det finns inget för oss att gå på i utredningen, ingenting att arbeta vidare med. Det går heller inte att peka ut någon misstänkt, men kommer det fram något nytt öppnar vi givetvis förundersökningen igen, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Polisen hjälper

Men bara för att förundersökningen rent formellt är nedlagd innebär det inte att polisen struntar i Patricias situation.

– Nej, vi ska försöka att hjälpa henne på andra sätt, även om det också finns delar i ärendet som inte är rent polisiära. Det handlar framför allt om att vi ska koppla in våra brottsoffersamordnare. De är vana vid att tala med brottsoffer och de ska ta kontakt med kvinnan för att se hur de kan hjälpa henne.