11 dec 2013 13:20

07 jan 2015 09:50

Dömd i läkarhärva överklagar

Huvudmannen som dömdes till fängelse i läkarhärvan har överklagat tingsrättsdomen. Han vill att åtalet ogillas. Även åklagaren har överklagat – gällande tingsrättens friande dom mot en medåtalad.

I november kom domen mot de fyra, varav två läkare, som i oktober 2012 åtalades misstänkta för inblandning i ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Skaraborgs tingsrätt ogillade åtalen mot de tre av de åtalade – en 71-åring, en 30-åring och en 62-åring – men en 47-årig man, som pekats ut som huvudman i ekohärvan, dömdes till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott. Åtal på tre punkter om grovt skattebrott ogillades dock. Men domstolen beslutade om tre års näringsförbud för mannen.

Yrkar på ogillande

Nu har 47-åringen överklagat till hovrätten. Han vill att domstolen helt ogillar åtalet. Via sin advokat Staffan Uvabeck framför han att den bokföring som är aktuell i målet är korrekt utförd och att åtalet därför ska ogillas.

I överklagandet framgår också att advokaten redan tidigt försökte få tingsrätten att helt avvisa åtalen, med hänvisning till dubbelbestraffningsförbudet. Han anser att åtalet mot 47-åringen strider mot detta förbud och menar att det finns skäl för hovrätten att avvisa åtalet om grovt bokföringsbrott.

Även kammaråklagare Lars Lindman vid Ekobrottsmyndigheten vänder sig till hovrätten. Men det gäller inte 47-åringen, utan den friande domen mot den 62-årige medåtalade mannen. Åklagaren yrkar att mannen ska dömas för grovt bokföringsbrott eftersom han uppsåtligen har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att bokföra eller låta bokföra en fiktiv skuld.

Utreddes i två år

Innan åtalet kom hade Ekobrottsmyndigheten i Skövde utrett ärendet sedan 2010 – enligt myndigheten kretsade allt kring tre bemanningsföretag, ett med säte i Skövde. Åklagarna ansåg att de fyra genom brottslig gärning hade undgått beskattning av inkomster från företagen. I härvan fanns också en annan verksamhet, kopplad till rederier med inköp och försäljningar av lyxbåtar.

I november kom domen mot de fyra, varav två läkare, som i oktober 2012 åtalades misstänkta för inblandning i ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Skaraborgs tingsrätt ogillade åtalen mot de tre av de åtalade – en 71-åring, en 30-åring och en 62-åring – men en 47-årig man, som pekats ut som huvudman i ekohärvan, dömdes till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott. Åtal på tre punkter om grovt skattebrott ogillades dock. Men domstolen beslutade om tre års näringsförbud för mannen.

Yrkar på ogillande

Nu har 47-åringen överklagat till hovrätten. Han vill att domstolen helt ogillar åtalet. Via sin advokat Staffan Uvabeck framför han att den bokföring som är aktuell i målet är korrekt utförd och att åtalet därför ska ogillas.

I överklagandet framgår också att advokaten redan tidigt försökte få tingsrätten att helt avvisa åtalen, med hänvisning till dubbelbestraffningsförbudet. Han anser att åtalet mot 47-åringen strider mot detta förbud och menar att det finns skäl för hovrätten att avvisa åtalet om grovt bokföringsbrott.

Även kammaråklagare Lars Lindman vid Ekobrottsmyndigheten vänder sig till hovrätten. Men det gäller inte 47-åringen, utan den friande domen mot den 62-årige medåtalade mannen. Åklagaren yrkar att mannen ska dömas för grovt bokföringsbrott eftersom han uppsåtligen har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att bokföra eller låta bokföra en fiktiv skuld.

Utreddes i två år

Innan åtalet kom hade Ekobrottsmyndigheten i Skövde utrett ärendet sedan 2010 – enligt myndigheten kretsade allt kring tre bemanningsföretag, ett med säte i Skövde. Åklagarna ansåg att de fyra genom brottslig gärning hade undgått beskattning av inkomster från företagen. I härvan fanns också en annan verksamhet, kopplad till rederier med inköp och försäljningar av lyxbåtar.