11 dec 2013 15:09

07 jan 2015 10:06

Får halv miljon till IT-satsning

Skövde kommun ger 500 000 kronor till Gothia innovation och Sweden game arena. Pengarna ska användas till IT-infrastruktur.

För en tid sedan ansökte kommunen, spelföretagen, högskolan och Gothia innovation om pengar hos Vinnovas vinnväxtprogram för en gemensam plattform, Sweden game arena. Den är tänkt att fungera som en accelerator för utveckling, forskning och tillväxt inom området.

Det blev inga pengar så nu har i stället kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bidra med en halv miljon kronor för att stärka IT-infrastrukturen för Gothia innovation och Sweden game arena.

I dokumentet heter det att man inte vill tappa tempo i väntan på annan finansiering.

– Det var ett enhälligt beslut. Behovet att stärka IT-infrastrukturen finns och möjligheten finns inte i deras budget, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Exakt hur IT-infrastrukturen ska stärkas är upp till Gothia innovation och Sweden game arena att besluta om.

Pengarna tas från kommunens utvecklingsmedel för 2013.

För en tid sedan ansökte kommunen, spelföretagen, högskolan och Gothia innovation om pengar hos Vinnovas vinnväxtprogram för en gemensam plattform, Sweden game arena. Den är tänkt att fungera som en accelerator för utveckling, forskning och tillväxt inom området.

Det blev inga pengar så nu har i stället kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bidra med en halv miljon kronor för att stärka IT-infrastrukturen för Gothia innovation och Sweden game arena.

I dokumentet heter det att man inte vill tappa tempo i väntan på annan finansiering.

– Det var ett enhälligt beslut. Behovet att stärka IT-infrastrukturen finns och möjligheten finns inte i deras budget, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Exakt hur IT-infrastrukturen ska stärkas är upp till Gothia innovation och Sweden game arena att besluta om.

Pengarna tas från kommunens utvecklingsmedel för 2013.