11 dec 2013 15:32

07 jan 2015 10:06

Pengar till punkfestival och kulturbuss

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat hur den så kallade ungdomsmiljonen, som för 2014 uppgår till 750 000 kronor, ska fördelas.

Man gick helt på förslaget från politikergruppen inom Ung i Skövde som ville att 500 000 kronor går till arbetsgruppen och resten till ungdomsstrategens arbete.

Exakt hur pengarna därefter fördelas är upp till arbetsgruppen och ungdomsstrategen. De har exempelvis föreslagit utveckling av medborgardialog, satsning på att fler unga röstar, genus- och mångfaldsfrågor, väcka intresse för dans, feriepraktik i form av en kulturbuss, punkfestival och poetry slam.

– Anledningen till att den heter ”ungdomsmiljonen” trots att det inte är en miljon beror på att motionen om dessa pengar var utformad så, förklarar kommunalrådet Leif Walterum, (C).

– Summan har tidigare år varit både en miljon och en och en halv. Jag vill poängtera att vi inte drar ner på vår ungdomssatsning eftersom kostnaderna för Ungdomens hus inte ingår här.

Man gick helt på förslaget från politikergruppen inom Ung i Skövde som ville att 500 000 kronor går till arbetsgruppen och resten till ungdomsstrategens arbete.

Exakt hur pengarna därefter fördelas är upp till arbetsgruppen och ungdomsstrategen. De har exempelvis föreslagit utveckling av medborgardialog, satsning på att fler unga röstar, genus- och mångfaldsfrågor, väcka intresse för dans, feriepraktik i form av en kulturbuss, punkfestival och poetry slam.

– Anledningen till att den heter ”ungdomsmiljonen” trots att det inte är en miljon beror på att motionen om dessa pengar var utformad så, förklarar kommunalrådet Leif Walterum, (C).

– Summan har tidigare år varit både en miljon och en och en halv. Jag vill poängtera att vi inte drar ner på vår ungdomssatsning eftersom kostnaderna för Ungdomens hus inte ingår här.