11 dec 2013 16:22

07 jan 2015 09:50

Balthazar ska stå på egna ben

Balthazar science center ska bli ett eget aktiebolag.
– Vi hoppas nu på att få in externa finansiärer, säger Leif Walterum, (C).

I juni fattades beslutet att Balthazar ska bli ett eget bolag och skiljas från skolnämnden.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram en plan för hur det beslutet ska verkställas och man föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut enligt den planen.

– Avsikten är att kommunfullmäktige kan fatta beslut i januari och att övergången sker i juni, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M), och fortsätter:

– Fördelarna med ett bolag är att Balthazar får ett tydligare uppdrag och en tydligare verksamhet. Vi vill också få in externa aktörer i styrelsen.

Kommunalrådet Leif Walterum, (C), säger att Balthazar är ett av de teknikcenter i landet som fått minst pengar i bidrag av skolverket.

– Nu hoppas vi på att få mer, och även öka möjligheterna att få in andra externa finansiärer. Liknande verksamheter i andra städer drivs antingen i stiftelseform eller i bolag.

I juni fattades beslutet att Balthazar ska bli ett eget bolag och skiljas från skolnämnden.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram en plan för hur det beslutet ska verkställas och man föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut enligt den planen.

– Avsikten är att kommunfullmäktige kan fatta beslut i januari och att övergången sker i juni, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M), och fortsätter:

– Fördelarna med ett bolag är att Balthazar får ett tydligare uppdrag och en tydligare verksamhet. Vi vill också få in externa aktörer i styrelsen.

Kommunalrådet Leif Walterum, (C), säger att Balthazar är ett av de teknikcenter i landet som fått minst pengar i bidrag av skolverket.

– Nu hoppas vi på att få mer, och även öka möjligheterna att få in andra externa finansiärer. Liknande verksamheter i andra städer drivs antingen i stiftelseform eller i bolag.