11 dec 2013 16:24

07 jan 2015 09:50

Volontärernas roll stärks

Skövde kommun vill stärka volontärernas insatser och man bidrar därför med pengar till en förening.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avsätta 600 000 kronor årligen under tre år för bildandet av en förening.

Föreningen ska bestå av en mängd ideella organisationer som verkar i Skövde och avsikten är att utveckla en välorganiserad volontärverksamhet.

– Vi ger stöd till föreningen så att de ska kunna anställa en samordnare. När de tre åren har gått vill vi ha en utvärdering av de genomförda insatserna, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Bland annat ska föreningen samla organisationerna på en hemsida så att allmänheten lättare ska kunna ta kontakt.

– Vi vill även fånga upp dem som inte är föreningsanknutna men som vill engagera sig. I många fall kan det handla om människor som har lämnat yrkeslivet och som vill ställa upp som volontär. Då kan man vara med och bidra i samhället, och man känner sig behövd, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

Volontärinsatserna kan bland annat handla om läxhjälp eller att vara ledsagare åt äldre personer.

– Vi vill få i gång det här under våren och vi tror att det finns många ensamma människor som vill göra något för någon annan, säger Katarina Jonsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avsätta 600 000 kronor årligen under tre år för bildandet av en förening.

Föreningen ska bestå av en mängd ideella organisationer som verkar i Skövde och avsikten är att utveckla en välorganiserad volontärverksamhet.

– Vi ger stöd till föreningen så att de ska kunna anställa en samordnare. När de tre åren har gått vill vi ha en utvärdering av de genomförda insatserna, säger kommunalrådet Katarina Jonsson, (M).

Bland annat ska föreningen samla organisationerna på en hemsida så att allmänheten lättare ska kunna ta kontakt.

– Vi vill även fånga upp dem som inte är föreningsanknutna men som vill engagera sig. I många fall kan det handla om människor som har lämnat yrkeslivet och som vill ställa upp som volontär. Då kan man vara med och bidra i samhället, och man känner sig behövd, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

Volontärinsatserna kan bland annat handla om läxhjälp eller att vara ledsagare åt äldre personer.

– Vi vill få i gång det här under våren och vi tror att det finns många ensamma människor som vill göra något för någon annan, säger Katarina Jonsson.