11 dec 2013 16:42

07 jan 2015 09:50

Motståndet mot uranletning består

Skövde kommun överklagar förvaltningsrättens beslut att låta Continental precious minerals fortsätta söka efter uran i Skaraborg.

Förvaltningsrätten i Falun har gett Continental precious minerals tillstånd att fortsätta leta uran i Skaraborg.

Det ska nu Skövde kommun överklaga.

– Vi ska begära prövningstillstånd hos kammarrätten och hänvisa till en dom i kammarrätten i Sundsvall, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

Kammarrätten gav inte Aura energy förlängt undersökningstillstånd och Leif Walterum menar att det fallet har många likheter med Billingen.

Av kommunerna i närområdet är det bara Skövde som kan överklaga i och med att kommunen äger mark på berget.

Förvaltningsrätten i Falun har gett Continental precious minerals tillstånd att fortsätta leta uran i Skaraborg.

Det ska nu Skövde kommun överklaga.

– Vi ska begära prövningstillstånd hos kammarrätten och hänvisa till en dom i kammarrätten i Sundsvall, säger kommunalrådet Leif Walterum, (C).

Kammarrätten gav inte Aura energy förlängt undersökningstillstånd och Leif Walterum menar att det fallet har många likheter med Billingen.

Av kommunerna i närområdet är det bara Skövde som kan överklaga i och med att kommunen äger mark på berget.