11 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Kraftfulla åtgärder föreslås mot stanken

En 50 meter hög skorsten – det kan bli nästa kraftfulla åtgärd mot Skövde biogas AB för att få bukt med stanken. Det är ett nytt förslag som Miljönämnden östra Skaraborg ska ta ställning till.

Vid Miljönämnden östra Skaraborgs, Mös, novembermöte återremitterades ett förslag om ett föreläggande mot Skövde biogas AB. Det var ett uppmärksammat förslag från nämndens presidium – ordföranden Torbjörn Bergman (M), Monica Oskarson (C) förste vice ordförande och Gunnel Johansson (S) andre vice ordförande – gällande ett föreläggande mot Skövde biogas på grund av de kraftiga luktproblem som finns i området kring biogasanläggningen.

Förra förslaget kritiserades

Det förslaget innebar att man vill förelägga bolaget att vidta åtgärder så att betydande luktolägenheter upphör senast i december, förläggandet var kopplat till ett löpande vite på 100 000 kronor i månaden.

Förslaget kritiserades kraftigt av Skövde biogas, framför allt hävdade man att det inte var förenligt med lag.

En enig nämnd återremitterade alltså förslaget den gången.

50 meter hög skorsten

Inför onsdagens nämndemöte har ett nytt förslag tagits fram av presidiet. I detta har det löpande vitet tagits bort och vissa datum har flyttats fram, å andra sidan finns förslag på betydligt mer kraftfulla åtgärder.

– Vi har konkretiserat oss på flera punkter i förslaget. Det gäller bland annat enklare åtgärder som kan utföras omgående. Men också åtgärder som kräver mångmiljoninvesteringar – allt handlar om att Skövde biogas ska komma till rätta med de återkommande luktproblemen. I år har vi fått in 50 klagomål, säger ordföranden Torbjörn Bergman.

Förslaget från presidiet som miljönämnden har att ta ställning till handlar om att man vill att en reningsanläggning med en tillhörande 50 meter hög skorsten ska byggas. Reningsanläggningen ska rena luftströmmar från bufferttankar, gasuppgradering och rötrestlager från luktande ämnen.

Förslag tas upp

Enligt presidiets förslag till nämnden vill man att reningsanläggningen är tagen i drift senast sista maj nästa år.

– Men som sagt, det är fortfarande ett förslag som nämnden inte ens diskuterat. Och det går heller inte att föregripa mötet och säga att det är klart att ett vite inte kopplas till föreläggandet. Det kan mycket väl komma upp vid mötet.

Privatpersonen Emil Eklindh polisanmälde Skövde biogas efter att ha tröttnat på stanken i Aspelund. Nyligen beslutade miljöåklagare att inte inleda en förundersökning i ärendet.

Vid Miljönämnden östra Skaraborgs, Mös, novembermöte återremitterades ett förslag om ett föreläggande mot Skövde biogas AB. Det var ett uppmärksammat förslag från nämndens presidium – ordföranden Torbjörn Bergman (M), Monica Oskarson (C) förste vice ordförande och Gunnel Johansson (S) andre vice ordförande – gällande ett föreläggande mot Skövde biogas på grund av de kraftiga luktproblem som finns i området kring biogasanläggningen.

Förra förslaget kritiserades

Det förslaget innebar att man vill förelägga bolaget att vidta åtgärder så att betydande luktolägenheter upphör senast i december, förläggandet var kopplat till ett löpande vite på 100 000 kronor i månaden.

Förslaget kritiserades kraftigt av Skövde biogas, framför allt hävdade man att det inte var förenligt med lag.

En enig nämnd återremitterade alltså förslaget den gången.

50 meter hög skorsten

Inför onsdagens nämndemöte har ett nytt förslag tagits fram av presidiet. I detta har det löpande vitet tagits bort och vissa datum har flyttats fram, å andra sidan finns förslag på betydligt mer kraftfulla åtgärder.

– Vi har konkretiserat oss på flera punkter i förslaget. Det gäller bland annat enklare åtgärder som kan utföras omgående. Men också åtgärder som kräver mångmiljoninvesteringar – allt handlar om att Skövde biogas ska komma till rätta med de återkommande luktproblemen. I år har vi fått in 50 klagomål, säger ordföranden Torbjörn Bergman.

Förslaget från presidiet som miljönämnden har att ta ställning till handlar om att man vill att en reningsanläggning med en tillhörande 50 meter hög skorsten ska byggas. Reningsanläggningen ska rena luftströmmar från bufferttankar, gasuppgradering och rötrestlager från luktande ämnen.

Förslag tas upp

Enligt presidiets förslag till nämnden vill man att reningsanläggningen är tagen i drift senast sista maj nästa år.

– Men som sagt, det är fortfarande ett förslag som nämnden inte ens diskuterat. Och det går heller inte att föregripa mötet och säga att det är klart att ett vite inte kopplas till föreläggandet. Det kan mycket väl komma upp vid mötet.

Privatpersonen Emil Eklindh polisanmälde Skövde biogas efter att ha tröttnat på stanken i Aspelund. Nyligen beslutade miljöåklagare att inte inleda en förundersökning i ärendet.