11 dec 2013 18:15

23 jan 2015 15:26

Stanken måste bort – nya krav från miljönämnden

Kraven mot Skövde biogas AB skärps. Miljönämnden beslutade på onsdagen om ett föreläggande mot bolaget där man kräver snabba åtgärder.
– Det är kort om tid, men vi vill att bolaget ligger i, säger Torbjörn Bergman, ordförande.

Ett förslag om ett föreläggande mot Skövde biogas AB togs upp på Miljönämnden östra Skaraborgs novembermöte – det återremitterades. Till decembermötet på onsdagen fanns ett nytt förslag. Och den här gången ställde sig en enig nämnd bakom förslaget.

Nämnden förelägger nu Skövde biogas att senast den 20 december vidta åtgärder så att de återkommande luktproblemen upphör.

– Visst, 20 december är ju väldigt snart, men vi vet ju att bolaget har åtgärder på gång. Men det är viktigt att allt genomförs, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i nämnden.

”Snålt med tid”

Senast den sista mars 2014 ska Skövde biogas lämna in ett förslag på installation av en reningsanläggning med en tillhörande fristående 50 meter hög skorsten. Nämnden skriver också att förbränningen ska vara det primära. Reningsanläggningen ska vara tagen i drift senast den sista maj nästa år.

– Vi är väl medvetna om att det är mycket snålt med tid och att det handlar om en omfattande process, men vi vill att bolaget verkligen ligger i. Med en biogasanläggningen mitt i staden, som den här, krävs andra åtgärder än om den ligger ute på landet.

Föreläggandet är inte kopplat till ett vite.

Bra framtidsmöte

Det är mycket kring Skövde biogas för tillfället. Nyligen träffades ägarna av Skövde biogas AB – Skövde kommun som äger 49 procent av bolaget och Göteborgs Energi, 51 procent.

Men vad som sades vill kommunalrådet Leif Walterum (C) inte närmare gå in på.

– Det var ett mycket bra möte. Det finns en samsyn i att vi ska lösa de problem vi har. Det kändes inte som ett möte mellan majoritets- och minoritetsägare, utan kort och gott ett ägarmöte.

Ett förslag om ett föreläggande mot Skövde biogas AB togs upp på Miljönämnden östra Skaraborgs novembermöte – det återremitterades. Till decembermötet på onsdagen fanns ett nytt förslag. Och den här gången ställde sig en enig nämnd bakom förslaget.

Nämnden förelägger nu Skövde biogas att senast den 20 december vidta åtgärder så att de återkommande luktproblemen upphör.

– Visst, 20 december är ju väldigt snart, men vi vet ju att bolaget har åtgärder på gång. Men det är viktigt att allt genomförs, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i nämnden.

”Snålt med tid”

Senast den sista mars 2014 ska Skövde biogas lämna in ett förslag på installation av en reningsanläggning med en tillhörande fristående 50 meter hög skorsten. Nämnden skriver också att förbränningen ska vara det primära. Reningsanläggningen ska vara tagen i drift senast den sista maj nästa år.

– Vi är väl medvetna om att det är mycket snålt med tid och att det handlar om en omfattande process, men vi vill att bolaget verkligen ligger i. Med en biogasanläggningen mitt i staden, som den här, krävs andra åtgärder än om den ligger ute på landet.

Föreläggandet är inte kopplat till ett vite.

Bra framtidsmöte

Det är mycket kring Skövde biogas för tillfället. Nyligen träffades ägarna av Skövde biogas AB – Skövde kommun som äger 49 procent av bolaget och Göteborgs Energi, 51 procent.

Men vad som sades vill kommunalrådet Leif Walterum (C) inte närmare gå in på.

– Det var ett mycket bra möte. Det finns en samsyn i att vi ska lösa de problem vi har. Det kändes inte som ett möte mellan majoritets- och minoritetsägare, utan kort och gott ett ägarmöte.