12 dec 2013 16:56

07 jan 2015 10:06

Satsar 20 miljoner för att vinna Europa

Uppdaterad version

Högskolan satsar 20 miljoner kronor för att få in en fot i den europeiska forskningen.
Under två år ska man arbeta med ansökningar till projekt som finansieras av EU-kommissionen.

Efter de senaste kvalitetsutvärderingarna, som visade att Högskolan i Skövde håller samma kvalitet som flera av de stora och äldre universiteten, blickar man nu ut i Europa.

Under två år satsar högskolan 20 miljoner kronor för att möjliggöra för forskare att skriva ansökningar till det europeiska programmet Horisont 2020.

Där finns det 70 miljarder euro avsatta för forskning.

– Vi är övertygade om att vi kan vara med och slåss där. Vi har god ekonomi och tar de här sparade pengarna för att på sikt få in mer forskningspengar. Målet är att få in 25 miljoner per år, säger Urban Wass, högskolestyrelsens ordförande.

Självförtroende

Urban Wass menar att man nu har ett stort självförtroende med tanke på resultatet av utvärderingarna som gav Skövde en femteplats bland landets lärosäten.

– Vi har lagt mycket tid på kvaliteten och är stolta över resultaten. Men vi känner oss begränsade i forskningen eftersom vi får så lite pengar jämfört med de äldre och större universiteten.

Cirka 95 procent av alla statliga forskningspengar går till de stora universiteten och generellt är deras verksamhet uppdelad på 80 procent forskning och 20 procent undervisning. I Skövde är fördelningen tvärtom.

Här hoppas man nu på europeiska miljoner i stället.

Men om det inte blir några pengar från EU, har ni då kastat 20 miljoner i sjön?

– Nej, vi stärker vår verksamhet med nyanställningar och bygger på så sätt upp vår egen forskningsmiljö, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Nyttan med forskningen

De 20 miljoner kronorna kan användas till att nyanställa för att frigöra forskningstid hos redan anställda. Det kan även handla om att ta in konsulter som är specialiserade på EU.

– Vi hoppas att vi kan lyckas, då får vi jobba med de bästa universiteten i Europa, säger Urban Wass.

I första hand vill man satsa på forskning inom IT-området och kombinera det med samhällsvetenskap eller vård.

– Kommissionen prioriterar projekt som har med sociala aspekter. De vill också se nyttan med forskningen, så det har vi med oss.

Horisont avslutas 2020 men både Sigbritt Karlsson och Urban Wass är övertygade om att EU:s forskningsprogram kommer att fortsätta även i framtiden så att de eventuella forskningspengarna till högskolan kan ses på längre sikt.

De kyliga vindar som blåste kring högskolan för ett par år sedan verkar nu ha mojnat. Oron för nedläggning är borta.

– Samarbetet med Borås går bra och här i Skövde har vi jobbat mycket med kvaliteten. Det var mitt fokus när jag började arbeta här, säger Sigbritt Karlsson.

Efter de senaste kvalitetsutvärderingarna, som visade att Högskolan i Skövde håller samma kvalitet som flera av de stora och äldre universiteten, blickar man nu ut i Europa.

Under två år satsar högskolan 20 miljoner kronor för att möjliggöra för forskare att skriva ansökningar till det europeiska programmet Horisont 2020.

Där finns det 70 miljarder euro avsatta för forskning.

– Vi är övertygade om att vi kan vara med och slåss där. Vi har god ekonomi och tar de här sparade pengarna för att på sikt få in mer forskningspengar. Målet är att få in 25 miljoner per år, säger Urban Wass, högskolestyrelsens ordförande.

Självförtroende

Urban Wass menar att man nu har ett stort självförtroende med tanke på resultatet av utvärderingarna som gav Skövde en femteplats bland landets lärosäten.

– Vi har lagt mycket tid på kvaliteten och är stolta över resultaten. Men vi känner oss begränsade i forskningen eftersom vi får så lite pengar jämfört med de äldre och större universiteten.

Cirka 95 procent av alla statliga forskningspengar går till de stora universiteten och generellt är deras verksamhet uppdelad på 80 procent forskning och 20 procent undervisning. I Skövde är fördelningen tvärtom.

Här hoppas man nu på europeiska miljoner i stället.

Men om det inte blir några pengar från EU, har ni då kastat 20 miljoner i sjön?

– Nej, vi stärker vår verksamhet med nyanställningar och bygger på så sätt upp vår egen forskningsmiljö, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Nyttan med forskningen

De 20 miljoner kronorna kan användas till att nyanställa för att frigöra forskningstid hos redan anställda. Det kan även handla om att ta in konsulter som är specialiserade på EU.

– Vi hoppas att vi kan lyckas, då får vi jobba med de bästa universiteten i Europa, säger Urban Wass.

I första hand vill man satsa på forskning inom IT-området och kombinera det med samhällsvetenskap eller vård.

– Kommissionen prioriterar projekt som har med sociala aspekter. De vill också se nyttan med forskningen, så det har vi med oss.

Horisont avslutas 2020 men både Sigbritt Karlsson och Urban Wass är övertygade om att EU:s forskningsprogram kommer att fortsätta även i framtiden så att de eventuella forskningspengarna till högskolan kan ses på längre sikt.

De kyliga vindar som blåste kring högskolan för ett par år sedan verkar nu ha mojnat. Oron för nedläggning är borta.

– Samarbetet med Borås går bra och här i Skövde har vi jobbat mycket med kvaliteten. Det var mitt fokus när jag började arbeta här, säger Sigbritt Karlsson.