12 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Långtidsarbetslösa i Skövde får jobb

Under 2013 har fler långtidsarbetslösa Skövdebor än tidigare tagit sig in på arbetsmarknaden eller börjat studera. Resultatet beror på en lyckad projektsatsning där samarbete är nyckeln.

Sedan januari har Arbetsmarknadsavdelningen, Ama, och Arbetsförmedlingen förtätat sitt samarbete och arbetsförmedlaren Richard Bankler har placerats på Amas kontor. Där kan han arbeta tätt med långtidsarbetslösa unga och vuxna och resultaten har inte låtit vänta på sig.

Av de 50 visstidsanställda som Ama har var det förra året en person som nådde målet – att få arbete eller gå vidare till studier. Hittills i år är det tio.

– Förut var vi sista anhalten. Nu ska vi vara första anhalt och målsättningen är att fungera som en språngbräda mot något annat jobb, säger Peter Lidström, som är enhetschef på Ama.

Fyra grupper

Fyra grupper har identifierats som extra utsatta på arbetsmarknaden. Det är personer med endast förgymnasial utbildning, någon typ av funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda personer samt arbetslösa 55–64-åringar.

Med individuella handlingsplaner, praktikplatser och tidsbegränsade visstidsanställningar ska Ama slussa ut Skövdeborna på arbetsmarknaden igen.

– Målet är att 30 procent av alla ska få jobb eller börja studera inom två år, säger Peter Lidström.

Det är högt ställda mål, men inte orealistiska. Just nu befinner sig 358 Skövdebor – bland annat de 50 visstidsanställda – på något sätt i verksamheten. 180 personer har avslutats under 2013 och av dem har 25 procent nått målen.

– Och här ska man komma ihåg att de har varit utanför arbetsmarknaden i tre–fyra år i snitt. Så det är väldigt bra siffror, säger Peter Lidström.

Praktikplatsbank

I höstas fick Ama tillgång till ett nytt viktigt verktyg – en praktikplatsbank. Inom kommunala förvaltningar har 200 praktikplatser skapats för personer inom Amas verksamhet.

De som kommer till Ama har ofta fel eller låg kompetens i förhållande till arbetsmarknadens behov, men genom exempelvis praktik eller visstidsanställning stärks både individens självförtroende och kompetens inom olika områden.

– Det handlar om att rusta personerna för att komma vidare. Alla får inte jobb, de kanske halkar tillbaka till Arbetsförmedlingen efter att de varit här. Men då är de förberedda på ett helt annat sätt, säger Richard Bankler.

Fler långtidsarbetslösa

Men även om fler når målen med arbete, så ökar också urvalet. 2006 bedömdes 600 Skövdebor stå långt ifrån arbetsmarknaden – i år har antalet stigit till 1 300. Orsaker är bland annat en växande grupp av personer med psykiska funktionsnedsättningar.

– Det blir en stor utmaning för kommun och stat att lösa det här. Det är tre saker som krävs: någon typ av kompetensutveckling, en individuell handlingsplan och ett stort samarbete mellan arbetsförmedling, kommun, försäkringskassa och primärvård, säger Peter Lidström.

Projektsamarbetet mellan Ama och Arbetsförmedlingen pågår under hela nästa år. De socioekonomiska effekterna av samarbetet ska nu utredas.

Sedan januari har Arbetsmarknadsavdelningen, Ama, och Arbetsförmedlingen förtätat sitt samarbete och arbetsförmedlaren Richard Bankler har placerats på Amas kontor. Där kan han arbeta tätt med långtidsarbetslösa unga och vuxna och resultaten har inte låtit vänta på sig.

Av de 50 visstidsanställda som Ama har var det förra året en person som nådde målet – att få arbete eller gå vidare till studier. Hittills i år är det tio.

– Förut var vi sista anhalten. Nu ska vi vara första anhalt och målsättningen är att fungera som en språngbräda mot något annat jobb, säger Peter Lidström, som är enhetschef på Ama.

Fyra grupper

Fyra grupper har identifierats som extra utsatta på arbetsmarknaden. Det är personer med endast förgymnasial utbildning, någon typ av funktionsnedsättning, utomeuropeiskt födda personer samt arbetslösa 55–64-åringar.

Med individuella handlingsplaner, praktikplatser och tidsbegränsade visstidsanställningar ska Ama slussa ut Skövdeborna på arbetsmarknaden igen.

– Målet är att 30 procent av alla ska få jobb eller börja studera inom två år, säger Peter Lidström.

Det är högt ställda mål, men inte orealistiska. Just nu befinner sig 358 Skövdebor – bland annat de 50 visstidsanställda – på något sätt i verksamheten. 180 personer har avslutats under 2013 och av dem har 25 procent nått målen.

– Och här ska man komma ihåg att de har varit utanför arbetsmarknaden i tre–fyra år i snitt. Så det är väldigt bra siffror, säger Peter Lidström.

Praktikplatsbank

I höstas fick Ama tillgång till ett nytt viktigt verktyg – en praktikplatsbank. Inom kommunala förvaltningar har 200 praktikplatser skapats för personer inom Amas verksamhet.

De som kommer till Ama har ofta fel eller låg kompetens i förhållande till arbetsmarknadens behov, men genom exempelvis praktik eller visstidsanställning stärks både individens självförtroende och kompetens inom olika områden.

– Det handlar om att rusta personerna för att komma vidare. Alla får inte jobb, de kanske halkar tillbaka till Arbetsförmedlingen efter att de varit här. Men då är de förberedda på ett helt annat sätt, säger Richard Bankler.

Fler långtidsarbetslösa

Men även om fler når målen med arbete, så ökar också urvalet. 2006 bedömdes 600 Skövdebor stå långt ifrån arbetsmarknaden – i år har antalet stigit till 1 300. Orsaker är bland annat en växande grupp av personer med psykiska funktionsnedsättningar.

– Det blir en stor utmaning för kommun och stat att lösa det här. Det är tre saker som krävs: någon typ av kompetensutveckling, en individuell handlingsplan och ett stort samarbete mellan arbetsförmedling, kommun, försäkringskassa och primärvård, säger Peter Lidström.

Projektsamarbetet mellan Ama och Arbetsförmedlingen pågår under hela nästa år. De socioekonomiska effekterna av samarbetet ska nu utredas.

  • Carl Johan Hjerpe