13 dec 2013 18:03

07 jan 2015 10:06

Snart kommer jobben – men inte till Skövde

Nu kommer jobben till Sverige. Arbetsförmedlingens prognos pekar uppåt. Men i Skövde och Skaraborg är utvecklingen fortfarande långsam.

Nu kommer jobben till Sverige. I Arbetsförmedlingens prognos över hur läget blir på arbetsmarknaden de närmaste två åren pekar siffrorna uppåt.

Men Skaraborg och Skövde som är industritunga områden har inte alls samma jobbtillväxt.

Påverkade av krisen

Jobben bedöms komma främst inom den privata tjänstesektorn. Industrin är fortfarande svag med anledning av finanskrisen i södra Europa.

– Sysselsättningen har gått ner för industrin 2013, säger Jens Sandahl, analytiker som varit med och tagit fram rapporten för Västra Götaland.

Han konstaterar att återhämtningen inte är lika stark inom industrin som för till exempel byggnadsverksamhet eller privata tjänster.

Västra Götaland står sig starkt mot riket. Men i Skövde slår industritätheten hårt mot jobben.

Svacka i Skaraborg

I början av 2013 trodde få företagare i Skaraborg på fortsatt tillväxt.

– Samtliga delregioners företag trodde på ett svagt halvår våren 2013. Men särskilt djup var svackan i Skaraborg, säger Jens Sandahl.

Problematiskt för Skaraborg är att arbetsgivarna har svårt att hitta kompetent arbetskraft vid rekrytering. Många vill jobba men få har rätt kompetens och kommer inte ut i arbetslivet, menar Jens Sandahl.

I Västra Götaland är det i dag brist på civilingenjörer och gymnasielärare - och överskott på försäljare och restaurangpersonal.

Slår mot männen

Nästan en femtedel av alla anställda i Skaraborg jobbar inom industrin.

Detta gör att många fler män är arbetslösa i Skaraborg än kvinnor - eftersom majoriteten är män som jobbar inom industrin, medan kvinnorna jobbar inom tjänstesektorn.

– Men man blir långsamt mer positiv, säger Susanne Yngve, handläggare på Arbetsförmedlingen i Skövde.

Prognosen pekar på att Västra Götaland kommer att ha 65 400 arbetslösa i slutet av 2013. Fjärde kvartalet 2014 kommer den siffran att ligga på 63 500, en minskning med ungefär tre procent.

– Vissa yrken inom industrin kräver hög kompetens och utbildning, säger Susanne Yngve. Vi märker svagt att arbetslösheten sjunker, men det krävs stöd för att komma vidare.

Äldre mellan 55 och 65 har låg arbetslöshet, men svårt att ta sig in på marknaden om de förlorar jobbet.

8,2 procent av personer mellan 16-64 år är i dag arbetslösa i Skövde.

Nu kommer jobben till Sverige. I Arbetsförmedlingens prognos över hur läget blir på arbetsmarknaden de närmaste två åren pekar siffrorna uppåt.

Men Skaraborg och Skövde som är industritunga områden har inte alls samma jobbtillväxt.

Påverkade av krisen

Jobben bedöms komma främst inom den privata tjänstesektorn. Industrin är fortfarande svag med anledning av finanskrisen i södra Europa.

– Sysselsättningen har gått ner för industrin 2013, säger Jens Sandahl, analytiker som varit med och tagit fram rapporten för Västra Götaland.

Han konstaterar att återhämtningen inte är lika stark inom industrin som för till exempel byggnadsverksamhet eller privata tjänster.

Västra Götaland står sig starkt mot riket. Men i Skövde slår industritätheten hårt mot jobben.

Svacka i Skaraborg

I början av 2013 trodde få företagare i Skaraborg på fortsatt tillväxt.

– Samtliga delregioners företag trodde på ett svagt halvår våren 2013. Men särskilt djup var svackan i Skaraborg, säger Jens Sandahl.

Problematiskt för Skaraborg är att arbetsgivarna har svårt att hitta kompetent arbetskraft vid rekrytering. Många vill jobba men få har rätt kompetens och kommer inte ut i arbetslivet, menar Jens Sandahl.

I Västra Götaland är det i dag brist på civilingenjörer och gymnasielärare - och överskott på försäljare och restaurangpersonal.

Slår mot männen

Nästan en femtedel av alla anställda i Skaraborg jobbar inom industrin.

Detta gör att många fler män är arbetslösa i Skaraborg än kvinnor - eftersom majoriteten är män som jobbar inom industrin, medan kvinnorna jobbar inom tjänstesektorn.

– Men man blir långsamt mer positiv, säger Susanne Yngve, handläggare på Arbetsförmedlingen i Skövde.

Prognosen pekar på att Västra Götaland kommer att ha 65 400 arbetslösa i slutet av 2013. Fjärde kvartalet 2014 kommer den siffran att ligga på 63 500, en minskning med ungefär tre procent.

– Vissa yrken inom industrin kräver hög kompetens och utbildning, säger Susanne Yngve. Vi märker svagt att arbetslösheten sjunker, men det krävs stöd för att komma vidare.

Äldre mellan 55 och 65 har låg arbetslöshet, men svårt att ta sig in på marknaden om de förlorar jobbet.

8,2 procent av personer mellan 16-64 år är i dag arbetslösa i Skövde.