13 dec 2013 15:20

07 jan 2015 10:06

Satsar 20 miljoner för att vinna Europa

Högskolan satsar 20 miljoner kronor för att få in en fot i den europeiska forskningen.

Efter de senaste kvalitetsutvärderingarna, som har visat att Högskolan i Skövde håller samma kvalitet som flera av de stora och äldre universiteten, blickar man nu ut i Europa.

Under två år satsar högskolan 20 miljoner kronor för att möjliggöra för forskare att skriva ansökningar till det europeiska ramprogrammet Horisont 2020.

Där finns det 70 miljarder euro avsatta för forskning.

– Vi är övertygade om att vi kan vara med och slåss där. Vi har god ekonomi och tar de här sparade pengarna för att på sikt få in mer forskningspengar. Målet är att få in 25 miljoner per år, säger Urban Wass, högskolestyrelsens ordförande.

Efter de senaste kvalitetsutvärderingarna, som har visat att Högskolan i Skövde håller samma kvalitet som flera av de stora och äldre universiteten, blickar man nu ut i Europa.

Under två år satsar högskolan 20 miljoner kronor för att möjliggöra för forskare att skriva ansökningar till det europeiska ramprogrammet Horisont 2020.

Där finns det 70 miljarder euro avsatta för forskning.

– Vi är övertygade om att vi kan vara med och slåss där. Vi har god ekonomi och tar de här sparade pengarna för att på sikt få in mer forskningspengar. Målet är att få in 25 miljoner per år, säger Urban Wass, högskolestyrelsens ordförande.