13 dec 2013 06:00

07 jan 2015 10:06

Farliga vintervägar i Västra Götaland

Vintervägarna i Västra Götaland är farligast i landet. Under 2008 till 2012 omkom 36 bilförare i olyckor.

Tidningen På väg har, tillsammans med Trafikverkets experter, granskat de 256 olyckorna, där personbilföraren omkom, som skedde under vintertrafiken under åren 2008 till 2012.

Vägarna i Västra Götaland var farligast. 36 av olyckorna inträffade i länet. I Skåne handlade det 32 olyckor. Gotland var mest förskonat, med endast en olycka där personbilsföraren omkom.

Mötesolyckor

Undersökningen visade även att 30 procent var singelolyckor och elva procent inträffade i korsningar eller liknande. 125 av de 256 olyckorna var mötesolyckor och nästan var femte omkommen bilförare var under 25 år. 90,9 procent av olyckorna inträffade på vägar som saknar mötesseparering.

– Det är förvånande att så stor del av dödsolyckorna inträffade på vägar som inte är mötesseparerade, säger Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott, till På väg.

2009 beslutade riksdagen att antalet omkomna i trafiken bör halveras mellan år 2007 och 2020, vilket innebär högst 220 dödade år 2020. EU:s mål är att halvera antalet trafikdödade till år 2020 jämfört med 2010. Det innebär en minskning från 266 till 133 för svensk del.

– Mötesseparering är en av de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna. Därför bör man fortsätta att göra fler vägar mötesseparerade, bland annat med hjälp av vajerräcken och 2+1-lösningar, säger Nils Petter Gregersen, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, till tidningen.

Tidningen På väg har, tillsammans med Trafikverkets experter, granskat de 256 olyckorna, där personbilföraren omkom, som skedde under vintertrafiken under åren 2008 till 2012.

Vägarna i Västra Götaland var farligast. 36 av olyckorna inträffade i länet. I Skåne handlade det 32 olyckor. Gotland var mest förskonat, med endast en olycka där personbilsföraren omkom.

Mötesolyckor

Undersökningen visade även att 30 procent var singelolyckor och elva procent inträffade i korsningar eller liknande. 125 av de 256 olyckorna var mötesolyckor och nästan var femte omkommen bilförare var under 25 år. 90,9 procent av olyckorna inträffade på vägar som saknar mötesseparering.

– Det är förvånande att så stor del av dödsolyckorna inträffade på vägar som inte är mötesseparerade, säger Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott, till På väg.

2009 beslutade riksdagen att antalet omkomna i trafiken bör halveras mellan år 2007 och 2020, vilket innebär högst 220 dödade år 2020. EU:s mål är att halvera antalet trafikdödade till år 2020 jämfört med 2010. Det innebär en minskning från 266 till 133 för svensk del.

– Mötesseparering är en av de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna. Därför bör man fortsätta att göra fler vägar mötesseparerade, bland annat med hjälp av vajerräcken och 2+1-lösningar, säger Nils Petter Gregersen, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, till tidningen.

  • Alf Ehn