13 dec 2013 14:08

07 jan 2015 10:06

Rullstolsburen lyftes i halsen av assistent

En personlig assistent var irriterad när en rullstolsburen person hamnade snett i rullstolen. Assistenten tryckte och pressade då mot personens hals i stället för att lyfta upp denne i rätt läge.

Händelsen skedde tidigt en fredagskväll i november. Upprinnelsen till assistentens irritation var att hemtjänstpersonalen påpekat att samarbetet dem emellan inte skedde på ett korrekt sätt. När assistenten blev irriterad hamnade den rullstolsburne brukaren snett i rullstolen. Assistenten stod då framför brukaren och tryckte och pressade sin hand mot brukarens hals för att få denne i rätt läge i stället för att lyfta på ett värdigt och effektivt sätt.

Därefter klappade assistenten brukaren hårt på kinden. Det var inte en mjuk smekning men heller inte ett hårt slag.

När den rullstolsburne kom till dagverksamheten på måndagen fanns ett stort blåmärke på vänster haka, kind och upp mot tinningen. Personalen fotograferade blåmärket och rapporterade till assistentens enhetschef.

Assistenten stängdes av från sin tjänst. Enhetschefen har tidigare pratat med assistenten om brister i dokumentationen. Assistenten har ingen erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och enhetschefen har tidigare fått förklara att tillsägelser inte handlar om personlig kritik.

Enhetschefen har också uppmanat god man att polisanmäla händelsen vilket har skett.

En lex Sarah anmälan gjordes också till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Händelsen skedde tidigt en fredagskväll i november. Upprinnelsen till assistentens irritation var att hemtjänstpersonalen påpekat att samarbetet dem emellan inte skedde på ett korrekt sätt. När assistenten blev irriterad hamnade den rullstolsburne brukaren snett i rullstolen. Assistenten stod då framför brukaren och tryckte och pressade sin hand mot brukarens hals för att få denne i rätt läge i stället för att lyfta på ett värdigt och effektivt sätt.

Därefter klappade assistenten brukaren hårt på kinden. Det var inte en mjuk smekning men heller inte ett hårt slag.

När den rullstolsburne kom till dagverksamheten på måndagen fanns ett stort blåmärke på vänster haka, kind och upp mot tinningen. Personalen fotograferade blåmärket och rapporterade till assistentens enhetschef.

Assistenten stängdes av från sin tjänst. Enhetschefen har tidigare pratat med assistenten om brister i dokumentationen. Assistenten har ingen erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och enhetschefen har tidigare fått förklara att tillsägelser inte handlar om personlig kritik.

Enhetschefen har också uppmanat god man att polisanmäla händelsen vilket har skett.

En lex Sarah anmälan gjordes också till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

  • Kerstin Uppström