13 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Oklar byggstart för Frostaliden

Byggstarten av de klimateffektiva trähusen i Frostaliden är försenad.
– Det ska bli av, men om det blir 2013, -14 eller -15 spelar inte så stor roll, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

I november 2012 togs det första spadtaget för Frostaliden – området söder om Aspö – där det ska byggas 200 hyresrätter och 90 bostadsrätter. Det handlar om klimateffektiva trähus.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) höll i en av spadarna då vid det symboliska första spadtaget, företrädare för de tre företag som ska bygga i området höll i de andra – Dan Sandén från Skövdebostäder, Martin Larsson från Skeppsviken och John Hunter från Iquity.

Då sades det att den första byggetappen skulle komma i gång under 2013. Det är också vad det står på den stora skylten, väl synlig från Karstorpsvägen – ”Planerad byggstart 2013”.

Många Skövdebor ställer sig nu frågan hur det går. Även från politikerhåll har frågan väckts. Bland annat ställde Sture Grönblad (MP) en fråga om området till Katarina Jonsson vid det senaste mötet i kommunfullmäktige.

Viktigast att det byggs

– Vår ambition är att det ska byggas så snart det går, men årtalet är inte det viktigaste, utan i stället att det kommer till stånd, säger Katarina Jonsson.

– Det förs samtal med de tre aktörerna som har markanvisningar i området. Markanvisningarna löper ut i april nästa år.

Men ingen av de tre ska ha uttalat att de stängt dörren till projektet.

– Nej, de har de inte. Men finanskrisen har delvis påverkat, annars skulle byggandet ha varit i gång.

Att det fortfarande står byggstart 2013 på skylten är olyckligt, tycker Katarina Jonsson.

– Vi får nog ändra det.

Byggstart om tre år

Enligt Dan Sandén, vd Skövdebostäder, har bolagets planer hela tiden varit byggstart i Frostaliden under 2017.

– Först är det byggnationen i Aspö på runt 250 lägenheter, när det är klart är det dags för Frostaliden. Vi tror på det området.

Stig Johansson, samhällsbyggnadsingenjör, säger att kommunens önskemål annars var att Skövdebostäder hade gjort tvärt om – börjat med Frostaliden i stället för Aspö.

– Den detaljplanen är ju klar sedan två år.

Martin Larsson, Skeppsviken, säger att man fortfarande har intresse av Frostaliden.

– Men konjunkturen har väl inte varit den bästa. Vi följer utvecklingen när det gäller området.

I november 2012 togs det första spadtaget för Frostaliden – området söder om Aspö – där det ska byggas 200 hyresrätter och 90 bostadsrätter. Det handlar om klimateffektiva trähus.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) höll i en av spadarna då vid det symboliska första spadtaget, företrädare för de tre företag som ska bygga i området höll i de andra – Dan Sandén från Skövdebostäder, Martin Larsson från Skeppsviken och John Hunter från Iquity.

Då sades det att den första byggetappen skulle komma i gång under 2013. Det är också vad det står på den stora skylten, väl synlig från Karstorpsvägen – ”Planerad byggstart 2013”.

Många Skövdebor ställer sig nu frågan hur det går. Även från politikerhåll har frågan väckts. Bland annat ställde Sture Grönblad (MP) en fråga om området till Katarina Jonsson vid det senaste mötet i kommunfullmäktige.

Viktigast att det byggs

– Vår ambition är att det ska byggas så snart det går, men årtalet är inte det viktigaste, utan i stället att det kommer till stånd, säger Katarina Jonsson.

– Det förs samtal med de tre aktörerna som har markanvisningar i området. Markanvisningarna löper ut i april nästa år.

Men ingen av de tre ska ha uttalat att de stängt dörren till projektet.

– Nej, de har de inte. Men finanskrisen har delvis påverkat, annars skulle byggandet ha varit i gång.

Att det fortfarande står byggstart 2013 på skylten är olyckligt, tycker Katarina Jonsson.

– Vi får nog ändra det.

Byggstart om tre år

Enligt Dan Sandén, vd Skövdebostäder, har bolagets planer hela tiden varit byggstart i Frostaliden under 2017.

– Först är det byggnationen i Aspö på runt 250 lägenheter, när det är klart är det dags för Frostaliden. Vi tror på det området.

Stig Johansson, samhällsbyggnadsingenjör, säger att kommunens önskemål annars var att Skövdebostäder hade gjort tvärt om – börjat med Frostaliden i stället för Aspö.

– Den detaljplanen är ju klar sedan två år.

Martin Larsson, Skeppsviken, säger att man fortfarande har intresse av Frostaliden.

– Men konjunkturen har väl inte varit den bästa. Vi följer utvecklingen när det gäller området.