14 dec 2013 06:00

07 jan 2015 09:50

Skövdebostäder ökar takten i bostadsbyggandet

Ökad takt för att minska bostadsbristen – Skövdebostäder har också hemliga planer på nya områden och kan tidigarelägga vissa projekt.
– Exempelvis i kommunens bostadsområde Ekedal där vi är en intressent, säger vd:n Dan Sandén.

Bostadsbyggandet är viktigt för Skövde – inte minst med tanke på visionen om 60 000 invånare. Det råder bostadsbrist och Skövdebostäder är dragloket i kampen att minska bristen, även om privata aktörer också bidrar.

Projekt tidigareläggs

– Vi producerar lägenheter i en takt på i genomsnitt 112 per år över en tioårsperiod och kan tänka oss att öka takten. Vi ska bidra till att lösa bostadsbristen, men får enligt våra ägardirektiv inte bli för stora. Vi får ha en marknadsandel på högst 17 procent över tid, i dag har vi 15, säger vd:n Dan Sandén.

Att öka takten för Skövdebostäder kan innebära att vissa byggprojekt tidigareläggs.

– Kommunen har ju exempelvis planer för området Ekedal, vid Boulogners östra kant, där vi är en av intressenterna. Det har talats om inflyttning 2017, men det är ett sådant projekt som vi skulle kunna tidigarelägga.

Nya områden

Skövdebostäder ligger aldrig på latsidan. För att öka produktionstakten ser bostadsbolaget även över om det finns fler möjligheter till nya bostadsprojekt i kommunen – men var är Dan Sandén förtegen om.

– Jag kan inte säga något om detta i nuläget mer än att vi arbetar brett och att det kan beröra många platser. Men grunden är ju att vi måste bygga där folk vill bo.

Nästa storprojekt är Aspö eko-logi där det finns planer för cirka 200-250 lägenheter. Preliminär byggstart är första kvartalet 2015 för detta moderna och energieffektiva bostadsområde. Efter Aspö kommer Frostaliden, som SLA skrev om under fredagen, där Skövdebostäder ska bygga cirka 150 lägenheter.

Rekord för Fältspaten

Skövdebostäder har just färdigställt Käpplunda park med över 200 lägenheter. 40 procent av de inflyttade kommer utifrån.

Nu pågår byggandet av trygghetsboendet Fältspaten – två höghus med totalt 78 lägenheter.

– Vi hade redan efter ett par veckor hyrt ut 72 av lägenheterna – det är nog rekord!

Bostadsbyggandet är viktigt för Skövde – inte minst med tanke på visionen om 60 000 invånare. Det råder bostadsbrist och Skövdebostäder är dragloket i kampen att minska bristen, även om privata aktörer också bidrar.

Projekt tidigareläggs

– Vi producerar lägenheter i en takt på i genomsnitt 112 per år över en tioårsperiod och kan tänka oss att öka takten. Vi ska bidra till att lösa bostadsbristen, men får enligt våra ägardirektiv inte bli för stora. Vi får ha en marknadsandel på högst 17 procent över tid, i dag har vi 15, säger vd:n Dan Sandén.

Att öka takten för Skövdebostäder kan innebära att vissa byggprojekt tidigareläggs.

– Kommunen har ju exempelvis planer för området Ekedal, vid Boulogners östra kant, där vi är en av intressenterna. Det har talats om inflyttning 2017, men det är ett sådant projekt som vi skulle kunna tidigarelägga.

Nya områden

Skövdebostäder ligger aldrig på latsidan. För att öka produktionstakten ser bostadsbolaget även över om det finns fler möjligheter till nya bostadsprojekt i kommunen – men var är Dan Sandén förtegen om.

– Jag kan inte säga något om detta i nuläget mer än att vi arbetar brett och att det kan beröra många platser. Men grunden är ju att vi måste bygga där folk vill bo.

Nästa storprojekt är Aspö eko-logi där det finns planer för cirka 200-250 lägenheter. Preliminär byggstart är första kvartalet 2015 för detta moderna och energieffektiva bostadsområde. Efter Aspö kommer Frostaliden, som SLA skrev om under fredagen, där Skövdebostäder ska bygga cirka 150 lägenheter.

Rekord för Fältspaten

Skövdebostäder har just färdigställt Käpplunda park med över 200 lägenheter. 40 procent av de inflyttade kommer utifrån.

Nu pågår byggandet av trygghetsboendet Fältspaten – två höghus med totalt 78 lägenheter.

– Vi hade redan efter ett par veckor hyrt ut 72 av lägenheterna – det är nog rekord!