14 dec 2013 08:00

23 jan 2015 15:36

Konstrådet vill ha tillbaka Högskolans konstverk

På Högskolan i Skövde står 154 konstverk i förråd. Statens konstråd anser att det är för många och vill nu att lärosätet lämnar tillbaka verken.
På högskolan vill man ha en buffert inför omorganisationen.

På högskolan finns det totalt 504 konstverk som antingen är gåvor, köpta av högskolan eller som Statens konstråd har placerat där.

Vid årets konstinventering visade det sig att 154 av konstverken står i förråd.

Konstintendent Henrik Orrje, enhetschef på Statens konstråd, tycker att det är alldeles för många.

– Det var bra att jag blev uppmärksammad på det här. Jag ska omedelbart kontakta högskolan och rekommendera dem att lämna tillbaka konstverken till oss.

Inte långsiktigt

I hus som staten äger är det Statens konstråd som står för utsmyckningen och konst som inte faller i god jord ska återlämnas till Konstrådet. Högskolan har verksamhet även i byggnader som inte ägs av staten.

Oavsett om det handlar om verk som högskolan köpt eller fått i gåva, och oavsett var de är placerade, så tillhör verken staten och bör lämnas tillbaka om de inte kommer till användning.

– Det är ganska vanligt att konst står i förråd och det viktiga är att de inte förstörs eller försvinner. Men att ställa konst i förråd är ingen långsiktig lösning och risken är att de skadas om det är många som står i samma förråd och det exempelvis sker en vattenläcka.

Sjödahl är intressant

Henrik Orrje skummar igenom listan med de 154 verken och nämner ett par namn som är särskilt intressanta.

– Anna Sjödahl till exempel. Hon är en väldigt intressant konstnär för museer. Den bästa lösningen är att verken lämnas tillbaka till oss så att vi kan placera om dem. Antingen på myndigheter eller museer.

Statens konstråd får tillbaka cirka 3 000 verk per år som sedan placeras om.

Behöver en buffert

Alf Svensson, som arbetar med teknisk och administrativ service på högskolan, har tillsammans med två kollegor genomfört årets inventering.

Han menar att de behöver en buffert, och särskilt nu när lärosätet står inför en omorganisation. Han vet inte hur många verk som då kommer att få nya placeringar, eller om personal vill byta konstverk.

– De går ut och in hela tiden och några måste vi ha i förråd om någon vill ha ett nytt konstverk. Men jag har pratat med Henrik och en del kommer vi att skicka tillbaka.

– I nuläget vet jag inte hur många det blir. Vi får se efter omorganisationen som träder i kraft den 1 januari.

Parsbergs återkomst

Konstverk på högskolan har varit föremål för diskussioner tidigare. För fem år sedan uppmärksammade SLA att några konstverk ställts undan i förråd. Bland annat Cecilia Parsbergs Corner.

Den tavlan hängdes tillbaka i G-huset och lärosätet ordnade även en paneldebatt där bland andra Henrik Orrje och konstnären själv deltog.

På högskolan finns det totalt 504 konstverk som antingen är gåvor, köpta av högskolan eller som Statens konstråd har placerat där.

Vid årets konstinventering visade det sig att 154 av konstverken står i förråd.

Konstintendent Henrik Orrje, enhetschef på Statens konstråd, tycker att det är alldeles för många.

– Det var bra att jag blev uppmärksammad på det här. Jag ska omedelbart kontakta högskolan och rekommendera dem att lämna tillbaka konstverken till oss.

Inte långsiktigt

I hus som staten äger är det Statens konstråd som står för utsmyckningen och konst som inte faller i god jord ska återlämnas till Konstrådet. Högskolan har verksamhet även i byggnader som inte ägs av staten.

Oavsett om det handlar om verk som högskolan köpt eller fått i gåva, och oavsett var de är placerade, så tillhör verken staten och bör lämnas tillbaka om de inte kommer till användning.

– Det är ganska vanligt att konst står i förråd och det viktiga är att de inte förstörs eller försvinner. Men att ställa konst i förråd är ingen långsiktig lösning och risken är att de skadas om det är många som står i samma förråd och det exempelvis sker en vattenläcka.

Sjödahl är intressant

Henrik Orrje skummar igenom listan med de 154 verken och nämner ett par namn som är särskilt intressanta.

– Anna Sjödahl till exempel. Hon är en väldigt intressant konstnär för museer. Den bästa lösningen är att verken lämnas tillbaka till oss så att vi kan placera om dem. Antingen på myndigheter eller museer.

Statens konstråd får tillbaka cirka 3 000 verk per år som sedan placeras om.

Behöver en buffert

Alf Svensson, som arbetar med teknisk och administrativ service på högskolan, har tillsammans med två kollegor genomfört årets inventering.

Han menar att de behöver en buffert, och särskilt nu när lärosätet står inför en omorganisation. Han vet inte hur många verk som då kommer att få nya placeringar, eller om personal vill byta konstverk.

– De går ut och in hela tiden och några måste vi ha i förråd om någon vill ha ett nytt konstverk. Men jag har pratat med Henrik och en del kommer vi att skicka tillbaka.

– I nuläget vet jag inte hur många det blir. Vi får se efter omorganisationen som träder i kraft den 1 januari.

Parsbergs återkomst

Konstverk på högskolan har varit föremål för diskussioner tidigare. För fem år sedan uppmärksammade SLA att några konstverk ställts undan i förråd. Bland annat Cecilia Parsbergs Corner.

Den tavlan hängdes tillbaka i G-huset och lärosätet ordnade även en paneldebatt där bland andra Henrik Orrje och konstnären själv deltog.