16 dec 2013 11:10

07 jan 2015 10:06

Vill föda i hemmet – får inte bidrag

En gravid kvinna vill ha bidrag från regionen för att kunna föda i hemmet, men ansökan avslogs.

Kvinnan från Göteborg har fött förut, förlossningen var okomplicerad och då den pågående graviditeten är normal vill kvinnan föda hemma.

– Därför begär jag ekonomiskt bidrag för barnmorskeassistans vid födseln, skriver hon i brevet till regionen.

Hon ser det som en mänsklig rättighet, enligt Europakonventionen, och hänvisar till en prejudicerande dom i Europadomstolen. Kvinnan hänvisar även till sjukvårdslagen och skriver att bidrag till hemförlossning har erbjudits i Stockholms läns landsting sedan 2002.

– Kostnaden för barnmorskeassistans i hemmet motsvarar kostnaden för en normalförlossning på sjukhus. Det kan inte anse obefogat att välja ett behandlingsalternativ med jämförbar kostnad, skriver kvinnan.

Regionen avslår ansökan.

Peter Lönnroth, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, konstaterar att regionen prioriterar medel för säker och god förlossningsvård på sjukhus. Däremot prioriteras inte medel för förlossningsvård i hemmet.

Kvinnan från Göteborg har fött förut, förlossningen var okomplicerad och då den pågående graviditeten är normal vill kvinnan föda hemma.

– Därför begär jag ekonomiskt bidrag för barnmorskeassistans vid födseln, skriver hon i brevet till regionen.

Hon ser det som en mänsklig rättighet, enligt Europakonventionen, och hänvisar till en prejudicerande dom i Europadomstolen. Kvinnan hänvisar även till sjukvårdslagen och skriver att bidrag till hemförlossning har erbjudits i Stockholms läns landsting sedan 2002.

– Kostnaden för barnmorskeassistans i hemmet motsvarar kostnaden för en normalförlossning på sjukhus. Det kan inte anse obefogat att välja ett behandlingsalternativ med jämförbar kostnad, skriver kvinnan.

Regionen avslår ansökan.

Peter Lönnroth, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, konstaterar att regionen prioriterar medel för säker och god förlossningsvård på sjukhus. Däremot prioriteras inte medel för förlossningsvård i hemmet.

  • Alf Ehn