16 dec 2013 15:21

07 jan 2015 10:06

Polisen saknar uppgifter om bränderna

Det är fortfarande oklart vem eller vilka som låg bakom helgens många anlagda bränder i containrar i Södra Ryd.

Under lördagsdygnet ska det ha brunnit sju gånger i containrar på olika håll i stadsdelen. Polisen misstänker att det finns ett samband mellan bränderna – som rubriceras som skadegörelse. Spridningsrisken var liten, utom i ett av fallen där det fanns en viss risk.

Men polisen har i nuläget inte mycket att arbeta vidare med i utredningen i jakten på den eller dem som ligger bakom bränderna.

– Vi hoppas att vi ska få in uppgifter från personer som har gjort iakttagelser som kan sättas i samband med bränderna, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.

Under lördagsdygnet ska det ha brunnit sju gånger i containrar på olika håll i stadsdelen. Polisen misstänker att det finns ett samband mellan bränderna – som rubriceras som skadegörelse. Spridningsrisken var liten, utom i ett av fallen där det fanns en viss risk.

Men polisen har i nuläget inte mycket att arbeta vidare med i utredningen i jakten på den eller dem som ligger bakom bränderna.

– Vi hoppas att vi ska få in uppgifter från personer som har gjort iakttagelser som kan sättas i samband med bränderna, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid Skövdepolisen.