16 dec 2013 14:16

23 jan 2015 15:26

Cementa vill utöka täkten – förhandlingar i vår

Mark- och miljödomstolen ska i april hålla huvudförhandling gällande Cementas ansökan om utökad täktverksamhet.

I slutet av förra året ansökte Cementa hos mark- och miljödomstolen i Vänersborg om tillstånd enligt miljöbalken för utökad täktverksamhet i Skövde. Ansökan gäller fortsatt brytning i Våmb och innebär bland annat att Brandstorpsvägen ska tas bort och Hållsdammsbäcken ledas om. Det nuvarande tillståndet sträcker sig till den 1 mars 2017.

Ansökan har mötts med mycket kritik, framför allt från Våmbs byförening och nätverket Rädda Våmbsdalen. Men även myndigheter som Länsstyrelsen ställer sig negativ till en utökning av täktverksamheten och har avstyrkt ansökan.

Efter en remissrunda kom Cementa i september med ett sammanfattande yttrande till mark- och miljödomstolen. Och nu står det klart att domstolen är nöjd och anser att det inte behövs fler remissrundor. Nu har ärendet därför satts ut till huvudförhandling.

Företaget hade förhoppningar om att förhandlingarna skulle bli redan i år, men gissade ändå att det var mer troligt att det skulle bli 2014.

Under tre dagar i april, 7 till 9 april, ska ärendet behandlas. Enligt uppgift ska Cementa hålla anförande första dagen, motargumenten presenteras dag två och den sista dagen ska det hållas syn, då domstolen alltså besöker Skövde och Cementa.

I slutet av förra året ansökte Cementa hos mark- och miljödomstolen i Vänersborg om tillstånd enligt miljöbalken för utökad täktverksamhet i Skövde. Ansökan gäller fortsatt brytning i Våmb och innebär bland annat att Brandstorpsvägen ska tas bort och Hållsdammsbäcken ledas om. Det nuvarande tillståndet sträcker sig till den 1 mars 2017.

Ansökan har mötts med mycket kritik, framför allt från Våmbs byförening och nätverket Rädda Våmbsdalen. Men även myndigheter som Länsstyrelsen ställer sig negativ till en utökning av täktverksamheten och har avstyrkt ansökan.

Efter en remissrunda kom Cementa i september med ett sammanfattande yttrande till mark- och miljödomstolen. Och nu står det klart att domstolen är nöjd och anser att det inte behövs fler remissrundor. Nu har ärendet därför satts ut till huvudförhandling.

Företaget hade förhoppningar om att förhandlingarna skulle bli redan i år, men gissade ändå att det var mer troligt att det skulle bli 2014.

Under tre dagar i april, 7 till 9 april, ska ärendet behandlas. Enligt uppgift ska Cementa hålla anförande första dagen, motargumenten presenteras dag två och den sista dagen ska det hållas syn, då domstolen alltså besöker Skövde och Cementa.