16 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

"Det är beklagligt"

Parkeringsavgifter för anställda vid Skaraborgs sjukhus

De anställda på Skaraborgs sjukhus får snart betala för att parkera bilen.
– Beklagligt, vi har ju inget alternativ, kollektivtrafiken räcker inte till, säger Monica Malmqvist, Kommunal.

Just nu behöver de anställda på Skas inte betala för att parkera sina bilar vid arbetsplatsen, utan får ett parkeringstillstånd och kan använda personalparkeringen.

Från och med nyår tar Västfastigheter tar över ansvaret för parkeringsplatserna vid samtliga sjukhus i regionen och ett nytt system införs. Personalparkeringen finns kvar, men nu måste de anställda i Skövde, Lidköping och Falköping betala 25 kronor i månaden, medan det är gratis i Mariestad.

Monica Malmqvist konstaterar att det handlar om en viktig symbolfråga. Hon betonar att för de flesta finns inget bra alternativ inom kollektivtrafiken:

– Många måste åka bil till jobbet. Att ta ut en avgift för parkeringen är orimligt; det finns ju inga betalparkeringar i närheten. Det finns ju dessutom inga andra som parkerar här ute, och jag tror inte att personalen på Volvo får betala för att parkera.

Hans Sandqvist, Västfastigheter, säger att avgiften tas ut för att personalen ska slippa förmånsskatt.

– Det är hårt reglerat i skattelagstiftningen, vi måste ta en avgift om det kostar att parkera. Men vi får se hur kommande prissättningar ser ut och vi lyssnar på de synpunkter som kommit in.

Monica Malmqvist:

– Jag har svårt att se hur det blir förmånsbeskattning på den lilla summan. Både sjukhusledningen och styrelsen jobbar för att Skas ska vara en attraktiv arbetsplats. När vi blir ålagda det här kan man ju börja fundera.

Samordnades

I samband med att regionen gjorde om sin hyresmodell, samordnades även sjukhusens 14 100 parkeringsplatser i en enhet.

– Sjukhusens uppgift är inte att administrera parkeringar. Det är bättre att en enhet, som kan hålla reda på lagstiftningar, teknisk utveckling och annan kompetens, tar hand om de frågorna. Sedan gäller det att hitta en nivå, beroende på var sjukhusen ligger och hur det ser ut i omgivningarna, säger Hans Sandqvist.

Varför införs det avgifter vid sjukhuset i Falköping?

– För att skapa struktur och ordning på parkeringen. Genom en avgift får vi en bättre genomströmning.

Varför kostar det inget i Mariestad?

– Där finns det inga parkeringsproblem och sjukhuset ligger inte centralt.

Just nu behöver de anställda på Skas inte betala för att parkera sina bilar vid arbetsplatsen, utan får ett parkeringstillstånd och kan använda personalparkeringen.

Från och med nyår tar Västfastigheter tar över ansvaret för parkeringsplatserna vid samtliga sjukhus i regionen och ett nytt system införs. Personalparkeringen finns kvar, men nu måste de anställda i Skövde, Lidköping och Falköping betala 25 kronor i månaden, medan det är gratis i Mariestad.

Monica Malmqvist konstaterar att det handlar om en viktig symbolfråga. Hon betonar att för de flesta finns inget bra alternativ inom kollektivtrafiken:

– Många måste åka bil till jobbet. Att ta ut en avgift för parkeringen är orimligt; det finns ju inga betalparkeringar i närheten. Det finns ju dessutom inga andra som parkerar här ute, och jag tror inte att personalen på Volvo får betala för att parkera.

Hans Sandqvist, Västfastigheter, säger att avgiften tas ut för att personalen ska slippa förmånsskatt.

– Det är hårt reglerat i skattelagstiftningen, vi måste ta en avgift om det kostar att parkera. Men vi får se hur kommande prissättningar ser ut och vi lyssnar på de synpunkter som kommit in.

Monica Malmqvist:

– Jag har svårt att se hur det blir förmånsbeskattning på den lilla summan. Både sjukhusledningen och styrelsen jobbar för att Skas ska vara en attraktiv arbetsplats. När vi blir ålagda det här kan man ju börja fundera.

Samordnades

I samband med att regionen gjorde om sin hyresmodell, samordnades även sjukhusens 14 100 parkeringsplatser i en enhet.

– Sjukhusens uppgift är inte att administrera parkeringar. Det är bättre att en enhet, som kan hålla reda på lagstiftningar, teknisk utveckling och annan kompetens, tar hand om de frågorna. Sedan gäller det att hitta en nivå, beroende på var sjukhusen ligger och hur det ser ut i omgivningarna, säger Hans Sandqvist.

Varför införs det avgifter vid sjukhuset i Falköping?

– För att skapa struktur och ordning på parkeringen. Genom en avgift får vi en bättre genomströmning.

Varför kostar det inget i Mariestad?

– Där finns det inga parkeringsproblem och sjukhuset ligger inte centralt.

  • Alf Ehn

Förmånsbeskattning

Om arbetsgivaren håller med fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har en skattepliktig förmån. Anställda som har en egen parkeringsplats blir beskattade för förmånsvärdet för alla dagar, på grund av dispositionsrätt till platsen, oavsett om bilen står där alla dagar eller inte. Anställda som inte har en egen plats, men som får stå där det finns plats, blir bara beskattade för förmånsvärdet de dagar när de parkerar bilen där.

Förmånen ska värderas till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat den anställde att själv betala för motsvarande förmån, det vill säga vad den anställde skulle ha fått betala för att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen.

Källa: Skatteverket