16 dec 2013 21:24

23 jan 2015 15:36

Splittrat S i elnätsbeslut

Skövde elnät bolagiseras under 2014. Kommunfullmäktige beslutade om försäljningen på måndagskvällen, men debatten blev delvis irriterad och voteringen visade på splittring i Socialdemokraterna.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) redogjorde för skälen till att elnätet ska omvandlas till ett dotterbolag i kommunägda Skövde stadshus AB.

Affären ger kommunen 160 miljoner kronor att använda i kommande investeringar, men Katarina Jonsson menade att det också finns rättviseskäl.

– Alla kommunens invånare får ta del av den egendom som kommunen äger, sa Jonsson, som dock erkände att det är kunderna som får betala för bolagiseringen.

En lägenhet (som förbrukar 2000 kwh/år) får en fördyring med 140 kronor per och en villaägare (20 000 kwh/år) får 700 kronor i ökade elnätsavgifter enligt kommunens bedömning.

– Men vi kommer att ha bland de lägsta taxorna i landet och ambitionen är att ha fortsatt låga taxor.

Kritiken kom från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som var negativa till förslaget och yrkade på avslag.

En socialdemokrat, Per-Erik Gustafsson, var frän i sin kritik och menade att processen varit snabb och och sluten.

– 14 november kom underlaget från konsulten (Pwc har utrett förutsättningarna för en bolagisering). Undrar hur många av de 61 ledamöterna i fullmäktige som hunnit sätta sig i dessa. Jag har försökt och begriper knappt hälften, sa Gustafsson

– Jag förstår inte vitsen, det verkar vara panik, sa Gustafsson och kallade delar av Jonssons argumentation för skitsnack.

Vilket fick henne att ilskna till:

– För att finansiera våra visioner vill vi ha en mix av alternativ. Kom inte dragande med att det är hummel och båg, då blir jag irriterad, Vi har hela tiden varit öppna med processen. Pwc (konsulten) har två gånger redovisat sin utredning. Vi har fått djupgående information löpande och det gäller majoriteten samt alla gruppledare.

– Förvaltningsform eller bolagsform spelar inte så stor roll. Vi kommer att ha full kontroll på bolagen även i fortsättningen, sa en irriterad Jonsson.

Roger Almgren (MP) kritiserade kommunledningens argumentation kring rättviseaspekten och pekade på att det är elnätets kunder som byggt upp värdet i elnätet.

– Risken är att bolaget säljs och då ökar riskerna för höjda elpriser, sa Sture Grönblad och fick svar av bland annat Leif Walterum:

– Vi avser inte att släppa ägandet. Det här är oerhört viktig infrastruktur för en kommun att förfoga över och den ska vi fortsätta äga, sa kommunalrådet Leif Walterum.

Per-Erik Gustafsson var ensam på S-sidan att debattera mot bolagiseringen, men i voteringen röstade tio S-ledamöter mot liksom Lennart Svartvik (C). Mp och V röstade emot.

Fullmäktige sa ändå till slut ja med siffrorna 42-18. En ledamot avstod.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) redogjorde för skälen till att elnätet ska omvandlas till ett dotterbolag i kommunägda Skövde stadshus AB.

Affären ger kommunen 160 miljoner kronor att använda i kommande investeringar, men Katarina Jonsson menade att det också finns rättviseskäl.

– Alla kommunens invånare får ta del av den egendom som kommunen äger, sa Jonsson, som dock erkände att det är kunderna som får betala för bolagiseringen.

En lägenhet (som förbrukar 2000 kwh/år) får en fördyring med 140 kronor per och en villaägare (20 000 kwh/år) får 700 kronor i ökade elnätsavgifter enligt kommunens bedömning.

– Men vi kommer att ha bland de lägsta taxorna i landet och ambitionen är att ha fortsatt låga taxor.

Kritiken kom från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som var negativa till förslaget och yrkade på avslag.

En socialdemokrat, Per-Erik Gustafsson, var frän i sin kritik och menade att processen varit snabb och och sluten.

– 14 november kom underlaget från konsulten (Pwc har utrett förutsättningarna för en bolagisering). Undrar hur många av de 61 ledamöterna i fullmäktige som hunnit sätta sig i dessa. Jag har försökt och begriper knappt hälften, sa Gustafsson

– Jag förstår inte vitsen, det verkar vara panik, sa Gustafsson och kallade delar av Jonssons argumentation för skitsnack.

Vilket fick henne att ilskna till:

– För att finansiera våra visioner vill vi ha en mix av alternativ. Kom inte dragande med att det är hummel och båg, då blir jag irriterad, Vi har hela tiden varit öppna med processen. Pwc (konsulten) har två gånger redovisat sin utredning. Vi har fått djupgående information löpande och det gäller majoriteten samt alla gruppledare.

– Förvaltningsform eller bolagsform spelar inte så stor roll. Vi kommer att ha full kontroll på bolagen även i fortsättningen, sa en irriterad Jonsson.

Roger Almgren (MP) kritiserade kommunledningens argumentation kring rättviseaspekten och pekade på att det är elnätets kunder som byggt upp värdet i elnätet.

– Risken är att bolaget säljs och då ökar riskerna för höjda elpriser, sa Sture Grönblad och fick svar av bland annat Leif Walterum:

– Vi avser inte att släppa ägandet. Det här är oerhört viktig infrastruktur för en kommun att förfoga över och den ska vi fortsätta äga, sa kommunalrådet Leif Walterum.

Per-Erik Gustafsson var ensam på S-sidan att debattera mot bolagiseringen, men i voteringen röstade tio S-ledamöter mot liksom Lennart Svartvik (C). Mp och V röstade emot.

Fullmäktige sa ändå till slut ja med siffrorna 42-18. En ledamot avstod.