16 dec 2013 14:14

23 jan 2015 15:36

Tomten utsåg sin fru

Tomten behöver inte längre söka efter sin fru. Nu står hon där på Sandtorget, utsågad av Sören Niklasson i helgen som gick. Det är hans dotter Sabina som bestämt hur hon ska se ut. Tomten skapade Sören Niklasson förra året, även då genom att såga.

Tomten behöver inte längre söka efter sin fru. Nu står hon där på Sandtorget, utsågad av Sören Niklasson i helgen som gick. Det är hans dotter Sabina som bestämt hur hon ska se ut. Tomten skapade Sören Niklasson förra året, även då genom att såga.