17 dec 2013 05:00

23 jan 2015 15:36

"Risk för kris i Sydafrika"

Polisen Jan-Åke Kjellberg ägnade många år åt sanningskommissionen och polisväsendet i Sydafrika. Efter Mandelas död känner han nu en viss oro för landets framtid.
– Man fruktar att ungdomsrörelsen inom ANC kan skapa en krissituation.

Jan-Åke Kjellberg, de båda döttrarna samt äldsta dotterns pojkvän reser till Sydafrika över jul och nyår.

Hela familjen trivs bra i landet och Jan-Åke är lyrisk över naturen, klimatet och människorna.

– Tjejerna gick ju i skolan där i tre år och det är roligt för dem att komma tillbaka. Vi åker först till Kapstaden och där har vi hyrt bil för att åka runt och bland annat hälsa på goda vänner.

Förhörde Winnie

Mellan 1996 och 1999 arbetade Jan-Åke som en av 15 europeiska poliser i sannings- och försoningskommissionen som bildades efter apartheid och som leddes av Desmond Tutu. Tanken var först att han skulle stanna i ett år men inflödet av information till kommissionen blev mycket större än man hade trott. Förövare hade möjlighet att söka amnesti om de berättade om de brott de begått och gav polisen information.

– Det tog lång tid att hantera dessa processer och utredningarna blev stora. Vi hanterade cirka tusen ansökningar. Jag förhörde även Winnie Mandela när hon misstänktes för mord.

Splittring inom ANC

När nu Nelson Mandela är död känner Jan-Åke en viss oro för landets framtid.

– Efter att Mandela blev vald till president 1994 tog han ganska snabbt ett steg tillbaka politiskt. I stället blev han mer som en symbol och en garant för den fredliga utvecklingen. Han reste mycket utomlands för att söka politiskt och ekonomiskt stöd.

– De senaste åren har det inte varit problemfritt. Det råder splittring inom ANC och nu fruktar man att ungdomsrörelsen i partiet kan skapa en krissituation i sin opposition mot ledningen. Eliten inom ANC har skaffat sig rikedomar och ungdomarna protesterar mot att fördelningen mellan de svarta inte har blivit som förväntat.

– Ungdomarna är mer revolutionära och man ser en splittring inom det svarta kollektivet. De vita har inga resurser att skapa ny turbulens. Mandela var stark i att ANC skulle vara intakt och jobba för försoning och demokrati.

Nytt uppdrag i Kenya

Fram till 2005 arbetade Jan-Åke periodvis i ett biståndsprojekt för polisväsendet i Sydafrika. Projektet var en följd av kommissionen och handlade om demokratiseringsprocessen och hur polisen rekryterar och utbildar. Samt om vilken utrustning och arbetsmetoder man använder.

I mitten av januari är det dags för Jan-Åkes nästa utlandsuppdrag. Då reser han till Kenya för att fungera som polisrådgivare i ett Sidaprojekt.

– Förmodligen stannar jag i ett halvår. Projekt är oftast på tre år men jag vet inte om jag blir kvar hela tiden.

Jan-Åke har även arbetat i Serbien och han menar att man får utlandsarbetet i blodet.

– Det är en spännande och utvecklande utmaning. Man får möjligheten att arbeta i ett annat land och kunna påverka.

I dag har han sin fasta tjänst inom länspolismästarens stab i Göteborg där han arbetar med internationella projekt.

Jan-Åke Kjellberg, de båda döttrarna samt äldsta dotterns pojkvän reser till Sydafrika över jul och nyår.

Hela familjen trivs bra i landet och Jan-Åke är lyrisk över naturen, klimatet och människorna.

– Tjejerna gick ju i skolan där i tre år och det är roligt för dem att komma tillbaka. Vi åker först till Kapstaden och där har vi hyrt bil för att åka runt och bland annat hälsa på goda vänner.

Förhörde Winnie

Mellan 1996 och 1999 arbetade Jan-Åke som en av 15 europeiska poliser i sannings- och försoningskommissionen som bildades efter apartheid och som leddes av Desmond Tutu. Tanken var först att han skulle stanna i ett år men inflödet av information till kommissionen blev mycket större än man hade trott. Förövare hade möjlighet att söka amnesti om de berättade om de brott de begått och gav polisen information.

– Det tog lång tid att hantera dessa processer och utredningarna blev stora. Vi hanterade cirka tusen ansökningar. Jag förhörde även Winnie Mandela när hon misstänktes för mord.

Splittring inom ANC

När nu Nelson Mandela är död känner Jan-Åke en viss oro för landets framtid.

– Efter att Mandela blev vald till president 1994 tog han ganska snabbt ett steg tillbaka politiskt. I stället blev han mer som en symbol och en garant för den fredliga utvecklingen. Han reste mycket utomlands för att söka politiskt och ekonomiskt stöd.

– De senaste åren har det inte varit problemfritt. Det råder splittring inom ANC och nu fruktar man att ungdomsrörelsen i partiet kan skapa en krissituation i sin opposition mot ledningen. Eliten inom ANC har skaffat sig rikedomar och ungdomarna protesterar mot att fördelningen mellan de svarta inte har blivit som förväntat.

– Ungdomarna är mer revolutionära och man ser en splittring inom det svarta kollektivet. De vita har inga resurser att skapa ny turbulens. Mandela var stark i att ANC skulle vara intakt och jobba för försoning och demokrati.

Nytt uppdrag i Kenya

Fram till 2005 arbetade Jan-Åke periodvis i ett biståndsprojekt för polisväsendet i Sydafrika. Projektet var en följd av kommissionen och handlade om demokratiseringsprocessen och hur polisen rekryterar och utbildar. Samt om vilken utrustning och arbetsmetoder man använder.

I mitten av januari är det dags för Jan-Åkes nästa utlandsuppdrag. Då reser han till Kenya för att fungera som polisrådgivare i ett Sidaprojekt.

– Förmodligen stannar jag i ett halvår. Projekt är oftast på tre år men jag vet inte om jag blir kvar hela tiden.

Jan-Åke har även arbetat i Serbien och han menar att man får utlandsarbetet i blodet.

– Det är en spännande och utvecklande utmaning. Man får möjligheten att arbeta i ett annat land och kunna påverka.

I dag har han sin fasta tjänst inom länspolismästarens stab i Göteborg där han arbetar med internationella projekt.