18 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:26

Arbetsförmedlingen orolig över kundernas situation

Arbetsförmedlingen är orolig för situationen öppenpsykiatrin.

I ett brev till Västra Götalandsregionens ägarutskott utrycker Arbetsförmedlingen i Skövde sin oro.

– Det vi märker är att våra kunder inte får den vård som de så väl behöver. I vårt arbete har vi under flera år sett att tillgängligheten inom psykiatrin har försämrats, men det senaste året har det skett en markant försämring. Det är många som kommer i kläm, står det i brevet som undertecknats av sju personer från Arbetsförmedlingen och 16 från Försäkringskassan.

De skriver att de haft flera kunder när den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fått avbrytas på grund av uteblivna kontakter och stöd från psykiatrin. Därmed har patienterna fått återgå till sjukskrivning.

– Det rimmar dåligt med regeringens uttalade politik kring arbetslinjen. När inte stöd och hjälp kan ges till personerna så förlängs även tiden utanförskap och med allt vad det innebär med social isolering och cementering i tillståndet hos individen, skriver Arbetsförmedlingen och tillägger:

– Öppenvårdspsykiatrin är en viktig samarbetspartner för oss i arbetet med personers återgång till arbetslivet.

Vi har förgäves sökt Hans Halén, områdeschef för psykiatrin vid Skaraborgs sjukhus, för en kommentar.

I ett brev till Västra Götalandsregionens ägarutskott utrycker Arbetsförmedlingen i Skövde sin oro.

– Det vi märker är att våra kunder inte får den vård som de så väl behöver. I vårt arbete har vi under flera år sett att tillgängligheten inom psykiatrin har försämrats, men det senaste året har det skett en markant försämring. Det är många som kommer i kläm, står det i brevet som undertecknats av sju personer från Arbetsförmedlingen och 16 från Försäkringskassan.

De skriver att de haft flera kunder när den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fått avbrytas på grund av uteblivna kontakter och stöd från psykiatrin. Därmed har patienterna fått återgå till sjukskrivning.

– Det rimmar dåligt med regeringens uttalade politik kring arbetslinjen. När inte stöd och hjälp kan ges till personerna så förlängs även tiden utanförskap och med allt vad det innebär med social isolering och cementering i tillståndet hos individen, skriver Arbetsförmedlingen och tillägger:

– Öppenvårdspsykiatrin är en viktig samarbetspartner för oss i arbetet med personers återgång till arbetslivet.

Vi har förgäves sökt Hans Halén, områdeschef för psykiatrin vid Skaraborgs sjukhus, för en kommentar.

  • Alf Ehn