19 dec 2013 09:00

07 jan 2015 10:06

Även bredbandsnätet kan bli bolagiserat

Nästa kommunala infrastruktur som kan komma att bolagiseras är fibernätet för bredband. Frågan snabbutreds av elnätschefen Anders Rindefors.

Han fick i måndags uppdraget av kommunfullmäktige titta på en verksamhetsöverlåtelse av bredbandsnätet till elnätet. Redan i dag är kommunens fibernät för bredband, Skövde stadsnät, organiserat under elnätet.

Att låta fibernätet följa med i den kommande bolagiseringen av elnätet blir därmed naturligt enligt honom.

– Frågan har funnits med, men vi har inte hunnit utreda den. Det är därför jag ska göra det under början av 2014, säger elnätschefen Anders Rindefors.

Utredningen ska titta på fibernätets värde och vad en sådan övergång skulle innebära.

Rent praktisk ser Rindefors flera fördelar.

– Vi utför samma typ av verksamhet och redan i dag jobbar vi tillsammans vid ledningsdragningar, grävningar och kanalisation. Verksamheterna är nära besläktade och det är inte ovanligt att de ligger i samma organisation, säger han.

Skövdenät AB väntas ta över elnätsverksamheten 31 mars 2014. De 17 anställda får då bolaget som sin arbetsgivare i stället för kommunen, men i den dagliga verksamheten ser Rindefors få framtida skillnader.

Däremot ser han stora fördelar med att elnätet i framtiden får stå på egna ben i stället för att vara en del av tekniska.

– Beslutet är positivt. Vi har redan i dag en lagstiftning som i stort sett utgår från att vi är ett bolag och i praktiken kan vi liknas ett. Med en egen styrelse får vi ett styre som jobbar med vidareutveckling av elnätet och vi får kortare beslutvägar.

Han fick i måndags uppdraget av kommunfullmäktige titta på en verksamhetsöverlåtelse av bredbandsnätet till elnätet. Redan i dag är kommunens fibernät för bredband, Skövde stadsnät, organiserat under elnätet.

Att låta fibernätet följa med i den kommande bolagiseringen av elnätet blir därmed naturligt enligt honom.

– Frågan har funnits med, men vi har inte hunnit utreda den. Det är därför jag ska göra det under början av 2014, säger elnätschefen Anders Rindefors.

Utredningen ska titta på fibernätets värde och vad en sådan övergång skulle innebära.

Rent praktisk ser Rindefors flera fördelar.

– Vi utför samma typ av verksamhet och redan i dag jobbar vi tillsammans vid ledningsdragningar, grävningar och kanalisation. Verksamheterna är nära besläktade och det är inte ovanligt att de ligger i samma organisation, säger han.

Skövdenät AB väntas ta över elnätsverksamheten 31 mars 2014. De 17 anställda får då bolaget som sin arbetsgivare i stället för kommunen, men i den dagliga verksamheten ser Rindefors få framtida skillnader.

Däremot ser han stora fördelar med att elnätet i framtiden får stå på egna ben i stället för att vara en del av tekniska.

– Beslutet är positivt. Vi har redan i dag en lagstiftning som i stort sett utgår från att vi är ett bolag och i praktiken kan vi liknas ett. Med en egen styrelse får vi ett styre som jobbar med vidareutveckling av elnätet och vi får kortare beslutvägar.