19 dec 2013 16:50

07 jan 2015 10:06

Folktandvården anmäler fler fall

Folktandvården ska anmäla fler fall av barn som misstänks fara illa.
– Vi når ju 98 procent av alla barn. Vår personal ser mycket, säger Jens Söder (S), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

I onsdags togs beslut om att införa ett system som ska fånga upp barn som, av olika anledningar, misstänks fara illa.

Barn som inte dyker upp sedan de blivit kallade, kommer att följas upp och orsaken till uteblivandet undersökas. Under ett projekt som genomfördes i Göteborg, anmäldes 18 procent av de aktuella barnen och ungdomarna till socialtjänsten på grund av misstankar om att de far illa.

– Nu kommer det att gå ut information till kommunerna, där vi erbjuder samarbetet. Vi är ju en myndighet och har möjlighet att tidig se var det kan finnas problem. Det känns bra att vi går vidare med den här, säger Jens Söder.

Investeringar

Under mötet togs även beslut om att gå vidare med investeringar i lokaler. Under 2014 kommer det bland annat att planeras för nya lokaler för specialisttandvården vid Skaraborgs sjukhus. Allmän- och specialisttandvårdens nya lokaler i Skövde ska snart tas i bruk.

Medarbetarnas svar i regionens genomförda undersökning var positiva. Svarsfrekvensen var hög och bedömningen av förvaltningen positiv. Samtidigt behöver kvaliteten på målen förbättras. Dessutom upplever flera ur personalen stress i sitt arbete.

Förvaltningen betonar att det är viktigt med tydliga och påverkbara mål. Alla ska veta vilka mål som gäller och dialogen kring dem ska fungera.

I onsdags togs beslut om att införa ett system som ska fånga upp barn som, av olika anledningar, misstänks fara illa.

Barn som inte dyker upp sedan de blivit kallade, kommer att följas upp och orsaken till uteblivandet undersökas. Under ett projekt som genomfördes i Göteborg, anmäldes 18 procent av de aktuella barnen och ungdomarna till socialtjänsten på grund av misstankar om att de far illa.

– Nu kommer det att gå ut information till kommunerna, där vi erbjuder samarbetet. Vi är ju en myndighet och har möjlighet att tidig se var det kan finnas problem. Det känns bra att vi går vidare med den här, säger Jens Söder.

Investeringar

Under mötet togs även beslut om att gå vidare med investeringar i lokaler. Under 2014 kommer det bland annat att planeras för nya lokaler för specialisttandvården vid Skaraborgs sjukhus. Allmän- och specialisttandvårdens nya lokaler i Skövde ska snart tas i bruk.

Medarbetarnas svar i regionens genomförda undersökning var positiva. Svarsfrekvensen var hög och bedömningen av förvaltningen positiv. Samtidigt behöver kvaliteten på målen förbättras. Dessutom upplever flera ur personalen stress i sitt arbete.

Förvaltningen betonar att det är viktigt med tydliga och påverkbara mål. Alla ska veta vilka mål som gäller och dialogen kring dem ska fungera.

  • Alf Ehn