19 dec 2013 15:49

07 jan 2015 10:06

Pizzeria måste riva uteservering

Trots ett muntligt löfte från den förre fastighetsägaren om en uteservering måste pizzeria Prima på Gustav Adolfsgatan nu riva den. Det framgår av en dom i Skaraborgs tingsrätt.

Den nuvarande fastighetsägaren krävde att ägaren till pizzerian skulle ta bort uteserveringen för att ytan inte ingick i hyresavtalet. Pizzeriaägaren å sin sida hävdade att det fanns ett muntligt löfte med den förre fastighetsägaren och att detta gäller.

Under torsdagen meddelade tingsrätten sin dom i tvisten. Domstolen konstaterar att det är ostridigt att det inte finns och aldrig har funnits något skriftligt avtal om uteserveringen. Och även om den förra fastighetsägaren berättat att det fanns ett muntligt avtal, anser tingsrätten att det inte är avgörande. ”Tingsrätten finner således inte styrkt att uteserveringen omfattas av det ursprungliga skriftliga hyresavtalet av lokalen såsom en del av detta.”

I sin dom säger tingsrätten att pizzeriaägarna ”omedelbart ska avflytta” från den yta där man haft uteserveringen. Dessutom ska de betala fastighetsägarens rättegångskostnader på 80 000 kronor, varav 75 000 avser ombudsarvode.

Domen får överklagas fram till och med den 9 januari.

Den nuvarande fastighetsägaren krävde att ägaren till pizzerian skulle ta bort uteserveringen för att ytan inte ingick i hyresavtalet. Pizzeriaägaren å sin sida hävdade att det fanns ett muntligt löfte med den förre fastighetsägaren och att detta gäller.

Under torsdagen meddelade tingsrätten sin dom i tvisten. Domstolen konstaterar att det är ostridigt att det inte finns och aldrig har funnits något skriftligt avtal om uteserveringen. Och även om den förra fastighetsägaren berättat att det fanns ett muntligt avtal, anser tingsrätten att det inte är avgörande. ”Tingsrätten finner således inte styrkt att uteserveringen omfattas av det ursprungliga skriftliga hyresavtalet av lokalen såsom en del av detta.”

I sin dom säger tingsrätten att pizzeriaägarna ”omedelbart ska avflytta” från den yta där man haft uteserveringen. Dessutom ska de betala fastighetsägarens rättegångskostnader på 80 000 kronor, varav 75 000 avser ombudsarvode.

Domen får överklagas fram till och med den 9 januari.