19 dec 2013 09:00

23 jan 2015 15:36

"Vi ser jätteallvarligt på situationen"

Öppenvården inom psykiatrin har problem.
– Vi ser jätteallvarligt på situationen, säger Hans Halén, områdeschef vid Skaraborgs sjukhus.

På onsdagen skrev SLA om patienten Patrik Holms problem med att få ut ett sjukintyg från den öppna vuxenpsykiatrin.

Han är inte ensam om att vara frustrerad över situationen.

– Det är inte ok just nu, vi har full förståelse att personer känner att de kommer i kläm, men jobbar intensivt med frågorna, säger Hans Halén.

Han tillägger:

– Vi inriktar oss på att få fram en konkret beskrivning hur vi ska göra så att patienterna slipper vänta.

Inte bra i dagsläget

Ordföranden vid Skas, Susanne Larsson (S), betonar att sammanslagningen på sikt lär innebära en bättre situation, men att det just nu i dagsläget inte är bra. Att den kom samtidigt som regionen satte stopp för bemanningsläkare inom psykiatrin, har ytterligare försvårat läget.

– Alla förändringar är tuffa, vår personal sliter hårt och patienterna mår inte bra. Just patientsäkerheten är ju något som måste prioriteras, säger Susanne Larsson.

Sedan en tid är den öppna vuxenpsykiatrin koncentrerad till sjukhusorterna, Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping.

– De signaler vi fått är att det är jobbigast i Skövde, säger Susanne Larsson

Det finns pengar

Hon betonar att det inte handlar om ekonomi.

– Tvärtom, pengar finns det och det känns inte positivt att vi har ett överskott tack vare läget inom psykiatrin.

Per oktober hade Skas ett överskott med 30,5 miljoner, varav hälften beror på vakansläget inom psykiatrin, att löner inte behövt betalats ut. I en enkät till Socialstyrelsen anger Skas att det just nu saknas 45 specialistsjuksköterskor inom psykiatrin.

– En del har kompenserats med skötare, men totalt sett är det självklart inte bra.

Regionledningen

Ledningen vid Skas har tagit upp situationen med regionledningen. Kontakterna har tagits både på politisk och tjänstemannanivå Både personal- och ägarutskott har kontaktats men mer än viss hjälp har det inte blivit.

– Vi borde kunna få hjälp av andra i det här läget, under somrarna hjälps vi ju åt inom vissa områden. Samtidigt borde vi sätta oss ned och se hur alla i regionen kan få en jämlik vård. Vi är ju en koncern och borde kunna ställa upp mer för varandra, när det blir problem.

På onsdagen skrev SLA om patienten Patrik Holms problem med att få ut ett sjukintyg från den öppna vuxenpsykiatrin.

Han är inte ensam om att vara frustrerad över situationen.

– Det är inte ok just nu, vi har full förståelse att personer känner att de kommer i kläm, men jobbar intensivt med frågorna, säger Hans Halén.

Han tillägger:

– Vi inriktar oss på att få fram en konkret beskrivning hur vi ska göra så att patienterna slipper vänta.

Inte bra i dagsläget

Ordföranden vid Skas, Susanne Larsson (S), betonar att sammanslagningen på sikt lär innebära en bättre situation, men att det just nu i dagsläget inte är bra. Att den kom samtidigt som regionen satte stopp för bemanningsläkare inom psykiatrin, har ytterligare försvårat läget.

– Alla förändringar är tuffa, vår personal sliter hårt och patienterna mår inte bra. Just patientsäkerheten är ju något som måste prioriteras, säger Susanne Larsson.

Sedan en tid är den öppna vuxenpsykiatrin koncentrerad till sjukhusorterna, Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping.

– De signaler vi fått är att det är jobbigast i Skövde, säger Susanne Larsson

Det finns pengar

Hon betonar att det inte handlar om ekonomi.

– Tvärtom, pengar finns det och det känns inte positivt att vi har ett överskott tack vare läget inom psykiatrin.

Per oktober hade Skas ett överskott med 30,5 miljoner, varav hälften beror på vakansläget inom psykiatrin, att löner inte behövt betalats ut. I en enkät till Socialstyrelsen anger Skas att det just nu saknas 45 specialistsjuksköterskor inom psykiatrin.

– En del har kompenserats med skötare, men totalt sett är det självklart inte bra.

Regionledningen

Ledningen vid Skas har tagit upp situationen med regionledningen. Kontakterna har tagits både på politisk och tjänstemannanivå Både personal- och ägarutskott har kontaktats men mer än viss hjälp har det inte blivit.

– Vi borde kunna få hjälp av andra i det här läget, under somrarna hjälps vi ju åt inom vissa områden. Samtidigt borde vi sätta oss ned och se hur alla i regionen kan få en jämlik vård. Vi är ju en koncern och borde kunna ställa upp mer för varandra, när det blir problem.

  • Alf Ehn