20 dec 2013 18:42

07 jan 2015 10:06

Stigsson får skadestånd av Försvaret

Förre generalmajoren på P4 får 25 000 kronor i skadestånd.

Den förre generalmajoren Tony Stigsson får 25 000 kronor i skadestånd av Försvarsmakten har justitiekanslern beslutat.

Stigsson får skadestånd bland annat för att försvaret sökt igenom hans övernattningslägenhet utan att något formellt beslut fattats om det, samt för att ha dröjt med att lämna ut allmänna handlingar.

Greps 2005

Tony Stigsson greps i mars 2005 på sin arbetsplats vid Försvarshögkvarteret. Han häktades efter några dagar. En vecka senare beslutade regeringen att entlediga honom från posten som chef för den operativa insatsledningen. Göta hovrätt dömde honom i mars 2006 för misshandel till tre månaders fängelse. Domstolen utgick från att Stigsson sägs upp från sin tjänst, därför mildrade man straffet med tre månader.

Den förre generalmajoren Tony Stigsson får 25 000 kronor i skadestånd av Försvarsmakten har justitiekanslern beslutat.

Stigsson får skadestånd bland annat för att försvaret sökt igenom hans övernattningslägenhet utan att något formellt beslut fattats om det, samt för att ha dröjt med att lämna ut allmänna handlingar.

Greps 2005

Tony Stigsson greps i mars 2005 på sin arbetsplats vid Försvarshögkvarteret. Han häktades efter några dagar. En vecka senare beslutade regeringen att entlediga honom från posten som chef för den operativa insatsledningen. Göta hovrätt dömde honom i mars 2006 för misshandel till tre månaders fängelse. Domstolen utgick från att Stigsson sägs upp från sin tjänst, därför mildrade man straffet med tre månader.

  • TT/SLA