20 dec 2013 17:40

07 jan 2015 10:06

Sjukskrivningar fortsätter öka

SKARABORG

Sjukpenningtalet i Skaraborg steg under november jämfört med samma månad förra året.

I år var talet, som är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsförsäkring, 10,3 vilket var 0,8 mer än november i fjol. Kvinnornas sjukpennistal var 13,7 dagar och männen hade 7,2.

– Ökningen av sjukskrivningarna omfattar främst anställda och är tydligast för psykiska diagnoser, säger Torgny Andersson, områdeschef för Försäkringskassan Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Sjukpenningtalet i Skaraborg steg under november jämfört med samma månad förra året.

I år var talet, som är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsförsäkring, 10,3 vilket var 0,8 mer än november i fjol. Kvinnornas sjukpennistal var 13,7 dagar och männen hade 7,2.

– Ökningen av sjukskrivningarna omfattar främst anställda och är tydligast för psykiska diagnoser, säger Torgny Andersson, områdeschef för Försäkringskassan Skaraborg, i ett pressmeddelande.