20 dec 2013 20:00

07 jan 2015 10:06

Privat grundskola aktuell på Norrmalm

Kunskapsskolan undersöker möjligheterna att etablera en grundskola för årskurs 4–9 på Norrmalm.

Det handlar i så fall om den byggnad som längre inrymt Ahlsells, men som nu töms när företaget flyttar verksamheten till nya lokaler på Hasslum.

Kunskapsskolan undersöker möjligheterna att starta verksamheten från hösten 2015 och driver två parallella processer. Dels med att få klart att fastigheten går att omvandla till skola och dels att få tillstånd hos Skolinspektionen.

Kunskapsskolan hade tillstånd att starta från höstterminen 2014, men backade då när lokalfrågan aldrig löstes. Nu gör man ett nytt försök.

Plan- och byggförvaltningen har fått frågan från skolförvaltningen om förändringen är möjlig, men ärendet är än så länge i sin linda.

Skolnämndens ordförande, Anders G Johansson, (M) bekräftar att han känner till planerna, följer processen och välkomnar en etablering.

– Det är bra om det skapas fler elevplatser i centrala Skövde.

Det handlar i så fall om den byggnad som längre inrymt Ahlsells, men som nu töms när företaget flyttar verksamheten till nya lokaler på Hasslum.

Kunskapsskolan undersöker möjligheterna att starta verksamheten från hösten 2015 och driver två parallella processer. Dels med att få klart att fastigheten går att omvandla till skola och dels att få tillstånd hos Skolinspektionen.

Kunskapsskolan hade tillstånd att starta från höstterminen 2014, men backade då när lokalfrågan aldrig löstes. Nu gör man ett nytt försök.

Plan- och byggförvaltningen har fått frågan från skolförvaltningen om förändringen är möjlig, men ärendet är än så länge i sin linda.

Skolnämndens ordförande, Anders G Johansson, (M) bekräftar att han känner till planerna, följer processen och välkomnar en etablering.

– Det är bra om det skapas fler elevplatser i centrala Skövde.