20 dec 2013 18:00

23 jan 2015 15:36

Nytt bygglov trots grannars protester

Grannarna protesterade, men fick inget gehör. När byggnadsnämnden på nytt prövade ett ifrågasatt bygglov i norra Skövde blev det återigen ja.

SLA skrev om det utdragna ärendet i november. Länsstyrelsen har upphävt beslutet på grund av bristfälliga ritningar, men byggnadsnämnden gjorde ingen annan bedömning vid sin nya prövning i torsdags.

Underlaget hade kompletterats med de mått som saknades.

– Han har rätt att bygga och han äger marken. Det blir inte bra hur han än gör, men vi gör bedömningen att byggnationen gör minst skada på den här platsen, säger Orvar Eriksson, ordförande för byggnadsnämnden.

Fastigheten ligger på landsbygden där begränsningarna är betydligt mindre än i detaljplanelagt område. Grannarna har bland annat invänt mot att den tänkta byggnaden sticker upp betydligt mer än övrig bebyggelse.

Nämnden anser dock inte att byggnaden får ett dominerande intryck.

Miljöpartiets representant Mikael Väisinen reserverade sig och vill ge avslag på ansökan, men i övrigt var politikerna överens med tjänstemännens bedömning av ärendet.

Bygglovet kan överklagas på nytt.

SLA skrev om det utdragna ärendet i november. Länsstyrelsen har upphävt beslutet på grund av bristfälliga ritningar, men byggnadsnämnden gjorde ingen annan bedömning vid sin nya prövning i torsdags.

Underlaget hade kompletterats med de mått som saknades.

– Han har rätt att bygga och han äger marken. Det blir inte bra hur han än gör, men vi gör bedömningen att byggnationen gör minst skada på den här platsen, säger Orvar Eriksson, ordförande för byggnadsnämnden.

Fastigheten ligger på landsbygden där begränsningarna är betydligt mindre än i detaljplanelagt område. Grannarna har bland annat invänt mot att den tänkta byggnaden sticker upp betydligt mer än övrig bebyggelse.

Nämnden anser dock inte att byggnaden får ett dominerande intryck.

Miljöpartiets representant Mikael Väisinen reserverade sig och vill ge avslag på ansökan, men i övrigt var politikerna överens med tjänstemännens bedömning av ärendet.

Bygglovet kan överklagas på nytt.