20 dec 2013 16:00

23 jan 2015 15:36

Så blir nya kraftverket

Skövde värmeverk AB söker bygglov för utbyggnaden vid Värmekällan på Timboholmsområdet. Där vill man också uppföra en fyra meter hög mur för flislagret.

Det kommunala bolaget planerar en investering i 400-miljonersklassen. De avgörande investeringsbesluten är inte tagna, men förberedelserna rullar på med bland annat bygglovsansökningar och miljöprövning.

Illustrationen visar att byggnaderna harmoniserar med den befintliga sopförbränningsanläggningen vid platsen. Byggnadsnämnden gav bygglovschefen Claes Clausen delegation att besluta om bygglovet.

Kraftverket ska eldas med flis och en fråga som ska studeras är den fyra meter höga mur som är tänkt att omgärda flislagret. Byggnadsnämnden vill att den blir mindre framträdande.

Förskola i Skultorp

Mera från byggnadsnämnden:

* En detaljplan för delar av kvarteret Mode ska tas fram. Den omfattar ett nytt bussdäck ovanpå parkeringen samt nya hållplatser för stadstrafiken längs Stationsgatan.

* I Bissgården, Skultorp ska en ny detaljplan för förskola vid Orkanvallen tas fram.

* Däremot blir det ingen ny förskola som tänkt vid Sven Bergmans väg på Östermalm. Markförhållandena med flera kulverterade bäckar i området fördyrar en byggnation så kraftigt att platsen nu utesluts. Nu tittar tjänstemännen på fyra andra alternativ på Östermalm.

* Byggnadsnämnden godkände även den planändring som öppnar för ett Julavaruhus samt livsmedelshandel på Stallsiken Östra. Julakoncernens fastighetsbolag har begärt den ändringen för att kunna tänka sig en etablering på tomten och byggnadsnämndnen gav klartecken.

* Byggnadsnämnden godkände också ny detaljplan för Ulveksbackarna som öppnar för förskolan Ur och Skur, men planen ska först godkännas av kommunfullmäktige.

* Även detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 2 godkändes. Den kommer att innehålla 600–700 bostäder, tidigareskola och förskola.

* Melldala vid sjön Lången går från ett fritidshusområde till ett bostadsområde. De nya områdesbestämmelserna öppnar för större byggnader på respektive fastighet.

Det kommunala bolaget planerar en investering i 400-miljonersklassen. De avgörande investeringsbesluten är inte tagna, men förberedelserna rullar på med bland annat bygglovsansökningar och miljöprövning.

Illustrationen visar att byggnaderna harmoniserar med den befintliga sopförbränningsanläggningen vid platsen. Byggnadsnämnden gav bygglovschefen Claes Clausen delegation att besluta om bygglovet.

Kraftverket ska eldas med flis och en fråga som ska studeras är den fyra meter höga mur som är tänkt att omgärda flislagret. Byggnadsnämnden vill att den blir mindre framträdande.

Förskola i Skultorp

Mera från byggnadsnämnden:

* En detaljplan för delar av kvarteret Mode ska tas fram. Den omfattar ett nytt bussdäck ovanpå parkeringen samt nya hållplatser för stadstrafiken längs Stationsgatan.

* I Bissgården, Skultorp ska en ny detaljplan för förskola vid Orkanvallen tas fram.

* Däremot blir det ingen ny förskola som tänkt vid Sven Bergmans väg på Östermalm. Markförhållandena med flera kulverterade bäckar i området fördyrar en byggnation så kraftigt att platsen nu utesluts. Nu tittar tjänstemännen på fyra andra alternativ på Östermalm.

* Byggnadsnämnden godkände även den planändring som öppnar för ett Julavaruhus samt livsmedelshandel på Stallsiken Östra. Julakoncernens fastighetsbolag har begärt den ändringen för att kunna tänka sig en etablering på tomten och byggnadsnämndnen gav klartecken.

* Byggnadsnämnden godkände också ny detaljplan för Ulveksbackarna som öppnar för förskolan Ur och Skur, men planen ska först godkännas av kommunfullmäktige.

* Även detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 2 godkändes. Den kommer att innehålla 600–700 bostäder, tidigareskola och förskola.

* Melldala vid sjön Lången går från ett fritidshusområde till ett bostadsområde. De nya områdesbestämmelserna öppnar för större byggnader på respektive fastighet.