20 dec 2013 14:12

23 jan 2015 15:36

Skövde biogas gör allt för en luktfri anläggning

Skövde biogas hoppas att fyra reningsfilter i stället för ett ska få stopp på stanken. Samtidigt erkänner också ägarna att man kan ha gjort en dålig upphandling av leverantören som lovade en luktfri anläggning.

Under fredagen möttes ägarna till Skövde biogas AB i Skövde. På plats fanns Andreas Rydbo, Göteborgs Energi (bolaget är huvudägare i Skövde biogas AB), kommunalrådet Leif Walterum, Skövde kommun (kommunen är minoritetsägare) och Jonas Andersson, vd Skövde Biogas AB. De är fast beslutna att lösa problemen med lukten, som lett till både polisanmälningar, protestlistor och krafttag från miljönämnden. Lukten varierar – ibland luktar det svavelväte, då och då gödsel (från rötrestlagret) och emellanåt sur kålrotslukt (från uppgraderingsanläggningen).

Kraftfulla åtgärder

– Vi ska vidta kraftfulla åtgärder – det ska helt enkelt inte lukta så där. Jag åker förbi anläggningen dagligen och kan konstatera att de senaste veckorna har det i alla fall luktat mindre, säger Leif Walterum.

Kanske och förhoppningsvis är det just ett resultat av flera åtgärder.

– Det kan ta ett par år innan man få optimerad produktion, men vi har haft lite mer otur med anläggningen i Skövde än på andra håll. Biogasfiltret var undermåligt från början. Vi har nu ökat från ett till fyra filter och vi höjer också utsläppspunkter, säger Jonas Andersson.

Det handlar också om flera andra tekniska åtgärder för att ytterligare rena luften – olika ämnen har tillsatts i processen, läckande bufferttankar har täppts till och det görs luktronderingar. En lokal platschef kommer också att tillsättas.

Lovade luktfri anläggning

– Vi har köpt en anläggningen som den tyska leverantören Farmatic lovade var luktfri, det är den inte. Vi driver en process mot bolaget, under ett och ett halvt år har vi hållit inne betalningarna.

Men man anser ändå att Farmatic tar sitt ansvar, de har bland annat varit på plats i Skövde för att vidta åtgärder.

– Men vi tycker att det har tagit tid. Och kanske gjorde vi en dålig upphandling när vi litade på att det var en luktfri anläggning. Farmatic har i sin tur krav mot underleverantörer som inte har hållit vad de lovat.

Ett av skälen till att upphandlingen inte blev perfekt kan vara att man stressades av att göra klart för att få Klimp-ersättningen (Klimp, ett statligt stöd för att stimulera investeringar som minskar växthuseffekten) på 22 miljoner kronor.

– Kanske borde vi bättre säkerställt driftsruinerna bättre, men det handlade om att få klart allt före ett visst datum. Av totalkostnaden på 130 miljoner var 22 miljoner givetvis ett viktigt tillskott.

Under fredagen möttes ägarna till Skövde biogas AB i Skövde. På plats fanns Andreas Rydbo, Göteborgs Energi (bolaget är huvudägare i Skövde biogas AB), kommunalrådet Leif Walterum, Skövde kommun (kommunen är minoritetsägare) och Jonas Andersson, vd Skövde Biogas AB. De är fast beslutna att lösa problemen med lukten, som lett till både polisanmälningar, protestlistor och krafttag från miljönämnden. Lukten varierar – ibland luktar det svavelväte, då och då gödsel (från rötrestlagret) och emellanåt sur kålrotslukt (från uppgraderingsanläggningen).

Kraftfulla åtgärder

– Vi ska vidta kraftfulla åtgärder – det ska helt enkelt inte lukta så där. Jag åker förbi anläggningen dagligen och kan konstatera att de senaste veckorna har det i alla fall luktat mindre, säger Leif Walterum.

Kanske och förhoppningsvis är det just ett resultat av flera åtgärder.

– Det kan ta ett par år innan man få optimerad produktion, men vi har haft lite mer otur med anläggningen i Skövde än på andra håll. Biogasfiltret var undermåligt från början. Vi har nu ökat från ett till fyra filter och vi höjer också utsläppspunkter, säger Jonas Andersson.

Det handlar också om flera andra tekniska åtgärder för att ytterligare rena luften – olika ämnen har tillsatts i processen, läckande bufferttankar har täppts till och det görs luktronderingar. En lokal platschef kommer också att tillsättas.

Lovade luktfri anläggning

– Vi har köpt en anläggningen som den tyska leverantören Farmatic lovade var luktfri, det är den inte. Vi driver en process mot bolaget, under ett och ett halvt år har vi hållit inne betalningarna.

Men man anser ändå att Farmatic tar sitt ansvar, de har bland annat varit på plats i Skövde för att vidta åtgärder.

– Men vi tycker att det har tagit tid. Och kanske gjorde vi en dålig upphandling när vi litade på att det var en luktfri anläggning. Farmatic har i sin tur krav mot underleverantörer som inte har hållit vad de lovat.

Ett av skälen till att upphandlingen inte blev perfekt kan vara att man stressades av att göra klart för att få Klimp-ersättningen (Klimp, ett statligt stöd för att stimulera investeringar som minskar växthuseffekten) på 22 miljoner kronor.

– Kanske borde vi bättre säkerställt driftsruinerna bättre, men det handlade om att få klart allt före ett visst datum. Av totalkostnaden på 130 miljoner var 22 miljoner givetvis ett viktigt tillskott.