20 dec 2013 19:00

23 jan 2015 15:26

Svartbygget får rivas

Marken återställs till parkmark.

Svartbygget i Skultorp kommer att rivas. Byggnadsnämnden ger tillstånd för att affärsbyggnaden på Skultorp 2:9 får rivas.

Den tidigare ägaren försökte bygga om huset utan bygglov och när renoveringen stoppades slutade affären med att kommunen löste in fastigheten för 1,2 miljoner kronor.

Nu kommer också kommunen att riva den och marken återställs till parkmark.

Svartbygget i Skultorp kommer att rivas. Byggnadsnämnden ger tillstånd för att affärsbyggnaden på Skultorp 2:9 får rivas.

Den tidigare ägaren försökte bygga om huset utan bygglov och när renoveringen stoppades slutade affären med att kommunen löste in fastigheten för 1,2 miljoner kronor.

Nu kommer också kommunen att riva den och marken återställs till parkmark.