23 dec 2013 07:00

23 jan 2015 15:26

Klagomålen på psykvården ökar

105 patienter framförde klagomål på den öppna vuxenpsykvården under de tio första månaderna i år. Under motsvarande tid 2012 handlade det om 29 klagomål.
– En klar indikation på att läget inte är bra, säger patientnämndens ordförande Gunnar Ekfeldt (S).

Enskilda patienter kan vända sig till patientnämnden med synpunkter och klagomål.

Under året har det handlat betydligt mer om den psykiatriska vården än tidigare. 105 klagomål angående den öppna psykvården togs emot under tiden 1 januari till 31 oktober i år. Under motsvarande tid förra året kom det in 29 klagomål.

"Rapporten ger en bild av situationen"

Även avseende den slutna psykvården har antalet ökat om de två tidsperioderna jämförs, från 20 till 33 klagomål.

– Rapporten ger en bild av den faktiska situationen. Vi vet att öppenpsykiatrin har en besvärlig situation, men vi gör ingen värdering utan överför vad patienterna framfört, säger Gunnar Ekfeldt.

Flera patienter beskriver att de har svårt att komma i kontakt med mottagningarna för att förnya intyg och recept, enligt brevet som skickats till regionens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU. I ett antal ärenden har det medfört att patienten stått helt utan läkemedel.

– Sedan finns det alltid en risk att patienter, med den här sortens bekymmer, inte hör av sig utan lider i det tysta, säger Gunnar Ekfeldt.

Direktörsuppdrag

Helén Eliasson (S), ordförande i HSU, är fullt medveten om problemen inom den öppna vuxenpsykiatrin. Hon säger att frågan är aktuell inom politiken och att den även varit uppe på koncernledningsnivå.

– Regiondirektören har uppdraget att se vad som kan göras, säger Helén Eliasson.

En orsak till problemen är det regionala hyrläkarstoppet inom psykiatrin. Det innebär att vakanser inte för lösas genom bemanningsföretag.

– Vi håller fast vid det, men på kort sikt är det jobbigt.

Dessutom har inte de angränsande landstingen Värmland, Halland och Jönköping motsvarande stopp, vilket gör det enkelt för en läkare i Västra Götaland att i stället jobba som stafettläkare i ett grannlandsting.

– Det är önskvärt att övriga landsting tar samma beslut, så att vi slipper konkurrera på det sättet.

Enskilda patienter kan vända sig till patientnämnden med synpunkter och klagomål.

Under året har det handlat betydligt mer om den psykiatriska vården än tidigare. 105 klagomål angående den öppna psykvården togs emot under tiden 1 januari till 31 oktober i år. Under motsvarande tid förra året kom det in 29 klagomål.

"Rapporten ger en bild av situationen"

Även avseende den slutna psykvården har antalet ökat om de två tidsperioderna jämförs, från 20 till 33 klagomål.

– Rapporten ger en bild av den faktiska situationen. Vi vet att öppenpsykiatrin har en besvärlig situation, men vi gör ingen värdering utan överför vad patienterna framfört, säger Gunnar Ekfeldt.

Flera patienter beskriver att de har svårt att komma i kontakt med mottagningarna för att förnya intyg och recept, enligt brevet som skickats till regionens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU. I ett antal ärenden har det medfört att patienten stått helt utan läkemedel.

– Sedan finns det alltid en risk att patienter, med den här sortens bekymmer, inte hör av sig utan lider i det tysta, säger Gunnar Ekfeldt.

Direktörsuppdrag

Helén Eliasson (S), ordförande i HSU, är fullt medveten om problemen inom den öppna vuxenpsykiatrin. Hon säger att frågan är aktuell inom politiken och att den även varit uppe på koncernledningsnivå.

– Regiondirektören har uppdraget att se vad som kan göras, säger Helén Eliasson.

En orsak till problemen är det regionala hyrläkarstoppet inom psykiatrin. Det innebär att vakanser inte för lösas genom bemanningsföretag.

– Vi håller fast vid det, men på kort sikt är det jobbigt.

Dessutom har inte de angränsande landstingen Värmland, Halland och Jönköping motsvarande stopp, vilket gör det enkelt för en läkare i Västra Götaland att i stället jobba som stafettläkare i ett grannlandsting.

– Det är önskvärt att övriga landsting tar samma beslut, så att vi slipper konkurrera på det sättet.

  • Alf Ehn