27 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Var tionde politiker har hotats

Tolv procent av lokalpolitikerna i östra Skaraborg har utsatts för hot eller våld på grund av sina politiska uppdrag.

2014 kallas för ett supervalår. I maj är det val till Europaparlamentet och fyra månader senare är det dags att greppa legitimationen och bege sig mot vallokalerna. I september är det val till riksdag, kommun och region men redan snart lär valen göra sig påminda med politikerbesök här och löften där.

Ledamöter

Under valår tenderar politiker, så väl folkvalda som de som hoppas bli det, att synas mer på gator och torgmöten. Under valår ökar också angrepp av olika slag mot politiker, något polisen berättar mer om i måndagens SLA.

Under första halvan av december skickade SLA ut en enkät till sammanlagt 212 politiker i Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg. Politikerna är ledamöter i respektive kommuns fullmäktige samt riksdagen och regionfullmäktige.

I enkäten undrade vi om politikerna någon gång har blivit utsatta för hot eller våld.

112 politiker svarade vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent.

Funderar på att sluta

Bland dem som svarade finns de som varit fritidspolitiker under ett fåtal år, liksom de som haft någon politisk roll under flera årtionden.

Sammanlagt 13 personer har uppgett att de någon gång under sin politiska karriär har utsatts för hot – vilket blir 12 procent av de som svarade.

Enligt en enkät som Brottsförebyggande rådet, Brå, genomförde 2011 uppgav 16 procent (av 9 500 svarande politiker) att de utsatts för brott.

Ingen som svarade på SLA:s enkät sade sig ha blivit utsatt för våld men däremot har tre politiker övervägt att sluta på grund av hot, och ytterligare två har övervägt att lägga av med politiska uppdrag av andra anledningar som är kopplade till utsatthet.

Politikerförakt

De personliga kommentarerna som många lämnat i enkäten handlar mycket om att man måste stå upp för demokratin, och att hot och våld mot politiker är oacceptabelt och helt förkastligt.

Många svarar också att hot i sociala medier har ökat, att klimatet upplevs som tuffare och att det är ett högre och råare tonläge i dag jämfört med tio–femton år sedan.

– Det har förekommit saker som man skulle kunna uppfatta som hot men personligen har jag aldrig känt mig hotad, säger Johan Ask (S), från Skövde.

Björn Rubenson (KD), från Karlsborg, har heller inte känt sig hotad men han tror att många hot grundar sig i ett politikerförakt – som i sin tur grundar sig i en okunskap om vad politiker egentligen gör.

– Vi måste få en mer öppen debatt. Några måste styra kommunen och det sker ju på frivillig basis. Då kan inte några bete sig på det viset, säger Björn Rubenson.

2014 kallas för ett supervalår. I maj är det val till Europaparlamentet och fyra månader senare är det dags att greppa legitimationen och bege sig mot vallokalerna. I september är det val till riksdag, kommun och region men redan snart lär valen göra sig påminda med politikerbesök här och löften där.

Ledamöter

Under valår tenderar politiker, så väl folkvalda som de som hoppas bli det, att synas mer på gator och torgmöten. Under valår ökar också angrepp av olika slag mot politiker, något polisen berättar mer om i måndagens SLA.

Under första halvan av december skickade SLA ut en enkät till sammanlagt 212 politiker i Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg. Politikerna är ledamöter i respektive kommuns fullmäktige samt riksdagen och regionfullmäktige.

I enkäten undrade vi om politikerna någon gång har blivit utsatta för hot eller våld.

112 politiker svarade vilket ger en svarsfrekvens på 53 procent.

Funderar på att sluta

Bland dem som svarade finns de som varit fritidspolitiker under ett fåtal år, liksom de som haft någon politisk roll under flera årtionden.

Sammanlagt 13 personer har uppgett att de någon gång under sin politiska karriär har utsatts för hot – vilket blir 12 procent av de som svarade.

Enligt en enkät som Brottsförebyggande rådet, Brå, genomförde 2011 uppgav 16 procent (av 9 500 svarande politiker) att de utsatts för brott.

Ingen som svarade på SLA:s enkät sade sig ha blivit utsatt för våld men däremot har tre politiker övervägt att sluta på grund av hot, och ytterligare två har övervägt att lägga av med politiska uppdrag av andra anledningar som är kopplade till utsatthet.

Politikerförakt

De personliga kommentarerna som många lämnat i enkäten handlar mycket om att man måste stå upp för demokratin, och att hot och våld mot politiker är oacceptabelt och helt förkastligt.

Många svarar också att hot i sociala medier har ökat, att klimatet upplevs som tuffare och att det är ett högre och råare tonläge i dag jämfört med tio–femton år sedan.

– Det har förekommit saker som man skulle kunna uppfatta som hot men personligen har jag aldrig känt mig hotad, säger Johan Ask (S), från Skövde.

Björn Rubenson (KD), från Karlsborg, har heller inte känt sig hotad men han tror att många hot grundar sig i ett politikerförakt – som i sin tur grundar sig i en okunskap om vad politiker egentligen gör.

– Vi måste få en mer öppen debatt. Några måste styra kommunen och det sker ju på frivillig basis. Då kan inte några bete sig på det viset, säger Björn Rubenson.

  • Kerstin Uppström, Carl Johan Hjerpe

Läs mer på lördag

Hemmet är en privat sfär där man ska känna sig trygg men Katarina Jonsson (M) från Skövde har haft otrevliga hembesök, och säkerhetssamordnare i Skaraborg förbereder sig inför valåret 2014.

Fyra frågor

De här frågorna innehöll enkäten som 212 politiker i Skövde, Falköping, Tibro, Hjo och Karlsborg fick:

1. Har du personligen blivit utsatt för hot i din roll som politiker?

2. Har du personligen blivit utsatt för våld i din roll som politiker?

3. Har du någon gång övervägt att sluta med politiken på grund av hot eller våld?

4. Personlig kommentar/reflektion om hot eller våld mot politiker.