28 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Kände obehag i hemmet

Rollen som politiker innebär många uppoffringar och otrevliga möten, men att sökas upp i det privata hemmet borde inte vara en av dem, menar Katarina Jonsson.

Vid ett fåtal tillfällen har Katarina Jonsson känt sig hotad i rollen som politiker. Det har skett bland annat skett i hemmet.

– Jag var ordförande i omvårdnadsnämnden när en irriterad och upprörd man sökte upp mig i hemmet. Det handlade om hur hans föräldrar omhändertogs och han tyckte inte att det skedde på lämpligt sätt, berättar Katarina Jonsson.

Blev samtal

Mannen skällde ut Katarina i trapphuset och hon upplevde situationen som obehaglig, men valde ändå att bjuda in mannen för ett samtal.

– Egentligen borde jag inte släppt in honom, men det gjorde jag. Det var samtidigt inte lämpligt att ha honom kvar i trapphuset. Han fick skälla av sig och senare kunde vi ha ett hyfsat samtal i stället. Men det var obehagligt i början, även om det blev bra sen, säger Katarina Jonsson.

Vid ett annat tillfälle stod en person i hennes trädgård och skällde och var stökig. Det handlade om en anhörig till omhändertagna barn och även den situationen upplevdes som obehaglig, men liksom med mannen vid dörren utmynnade den i ett samtal.

Hemmet ska vara tryggt

Mer eller mindre otrevliga möten på offentliga platser, våldsamma utskällningar på stan och folk som skriker könsord är ingenting som politiker ska behöva uppleva, men Katarina Jonsson menar att det ändå innebär en del uppoffringar att vara politiker.

– Det ingår till vissa delar i uppdraget, men ändå inte i den utsträckningen. Hemmet är ens egna privata sfär, där ska man vara trygg.

Hon valde att inte polisanmäla någon av händelserna eftersom de resulterade i samtal i stället för något värre. Men det har ändå påverkat henne.

– Jag har nog lärt mig att vara ”lagom” när det händer. Alltså att jag själv inte bidrar till att skruva upp situationen, mer att få ner den till ett samtal, säger Katarina Jonsson.

Liksom många andra politiker som besvarat SLA:s enkät om hot så säger Katarina Jonsson att hot eller våld mot politiker är ett stort hot mot demokratin.

– Som medborgare måste vi lära oss att respektera andras åsikter och demokratiskt fattade beslut. Om inte kommer det att innebära mindre öppenhet och närhet mellan beslutsfattare och medborgare.

Vid ett fåtal tillfällen har Katarina Jonsson känt sig hotad i rollen som politiker. Det har skett bland annat skett i hemmet.

– Jag var ordförande i omvårdnadsnämnden när en irriterad och upprörd man sökte upp mig i hemmet. Det handlade om hur hans föräldrar omhändertogs och han tyckte inte att det skedde på lämpligt sätt, berättar Katarina Jonsson.

Blev samtal

Mannen skällde ut Katarina i trapphuset och hon upplevde situationen som obehaglig, men valde ändå att bjuda in mannen för ett samtal.

– Egentligen borde jag inte släppt in honom, men det gjorde jag. Det var samtidigt inte lämpligt att ha honom kvar i trapphuset. Han fick skälla av sig och senare kunde vi ha ett hyfsat samtal i stället. Men det var obehagligt i början, även om det blev bra sen, säger Katarina Jonsson.

Vid ett annat tillfälle stod en person i hennes trädgård och skällde och var stökig. Det handlade om en anhörig till omhändertagna barn och även den situationen upplevdes som obehaglig, men liksom med mannen vid dörren utmynnade den i ett samtal.

Hemmet ska vara tryggt

Mer eller mindre otrevliga möten på offentliga platser, våldsamma utskällningar på stan och folk som skriker könsord är ingenting som politiker ska behöva uppleva, men Katarina Jonsson menar att det ändå innebär en del uppoffringar att vara politiker.

– Det ingår till vissa delar i uppdraget, men ändå inte i den utsträckningen. Hemmet är ens egna privata sfär, där ska man vara trygg.

Hon valde att inte polisanmäla någon av händelserna eftersom de resulterade i samtal i stället för något värre. Men det har ändå påverkat henne.

– Jag har nog lärt mig att vara ”lagom” när det händer. Alltså att jag själv inte bidrar till att skruva upp situationen, mer att få ner den till ett samtal, säger Katarina Jonsson.

Liksom många andra politiker som besvarat SLA:s enkät om hot så säger Katarina Jonsson att hot eller våld mot politiker är ett stort hot mot demokratin.

– Som medborgare måste vi lära oss att respektera andras åsikter och demokratiskt fattade beslut. Om inte kommer det att innebära mindre öppenhet och närhet mellan beslutsfattare och medborgare.

  • Carl Johan Hjerpe