28 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:26

Säkerheten i fokus under supervalåret

Säkerhetssamordnarna har ansvar för kommunanställda och ett visst ansvar för politikerna. 2014 är det stora supervalåret och ett samlat grepp på säkerheten i de 15 kommunerna kommer att diskuteras.

Det talas om 2014 som ett supervalår eftersom det är första gången som Sverige både har allmänna nationella val och val till Europaparlamentet. Under ett valår tydliggörs partiernas olika ståndpunkter och det lockar fram krafter som tror att våld får en meningsmotståndare att tiga eller byta sida.

Johan Walfridson, är säkerhetssamordnare i Mariestad, Gullspång-Hova och Töreboda kommuner

– Som säkerhetssamordnare har man ett visst ansvar för våra lokala politiker. Varje kommun ska ha en handlingsplan för hot mot anställda och förtroendevalda.

Det kommer att bli en satsning för politikerna inför valrörelsen 2014. I stället för att dubbeljobba, säkerhetssamordnarna för sig och polisen för sig, har säkerhetssamordnarna pratat om att ta ett samlat grepp i de femton kommunerna.

– Längre än så har vi inte kommit i dag men vi har bjudit in polisen i Skaraborg till det här. Vart det landar vet vi ännu inte och vi har heller inte pratat med partierna om deras önskemål.

Anonyma

Kommunerna har utarbetade riktlinjer för hur man ska agera vid hot mot personalen.

I Skövde är Conny Bäck beredskapssamordnare.

– Vi har riktlinjer för politikerna, en beskrivning för hur de ska agera om de blir utsatta eller riskerar att bli utsatta.

Rune Eriksson, säkerhetssamordnare, Tibro:

– De flesta hoten kommer i anonyma brev eller annat och personalen vet hur man ska hantera det. Det finns riktlinjer och vi har haft utbildning i detta. Vi har också sett till att det finns direktkontakt med polis och andra myndigheter.

Maria Fast är säkerhetssamordnare i Karlsborg och Hjo:

– Vi har riktlinjer i arbetsmiljöarbetet för hur vi ska agera vid hot och våld generellt och det gäller även förtroendevalda. Sedan arbetar vi tillsammans med polisen och inom säkerhetssamordnarnätverket i Skaraborg.

I Falköping är Per Beckman säkerhetssamordnare:

– Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till en folder som lämnats till de politiska företrädarna. Foldern kommer att diskuteras och förmodligen antas under nästa år och den riktar sig till de politiska företrädarna.

Tjänstemän och anställda inkluderas i riktlinjerna i arbetsmiljölagstiftningen.

Det talas om 2014 som ett supervalår eftersom det är första gången som Sverige både har allmänna nationella val och val till Europaparlamentet. Under ett valår tydliggörs partiernas olika ståndpunkter och det lockar fram krafter som tror att våld får en meningsmotståndare att tiga eller byta sida.

Johan Walfridson, är säkerhetssamordnare i Mariestad, Gullspång-Hova och Töreboda kommuner

– Som säkerhetssamordnare har man ett visst ansvar för våra lokala politiker. Varje kommun ska ha en handlingsplan för hot mot anställda och förtroendevalda.

Det kommer att bli en satsning för politikerna inför valrörelsen 2014. I stället för att dubbeljobba, säkerhetssamordnarna för sig och polisen för sig, har säkerhetssamordnarna pratat om att ta ett samlat grepp i de femton kommunerna.

– Längre än så har vi inte kommit i dag men vi har bjudit in polisen i Skaraborg till det här. Vart det landar vet vi ännu inte och vi har heller inte pratat med partierna om deras önskemål.

Anonyma

Kommunerna har utarbetade riktlinjer för hur man ska agera vid hot mot personalen.

I Skövde är Conny Bäck beredskapssamordnare.

– Vi har riktlinjer för politikerna, en beskrivning för hur de ska agera om de blir utsatta eller riskerar att bli utsatta.

Rune Eriksson, säkerhetssamordnare, Tibro:

– De flesta hoten kommer i anonyma brev eller annat och personalen vet hur man ska hantera det. Det finns riktlinjer och vi har haft utbildning i detta. Vi har också sett till att det finns direktkontakt med polis och andra myndigheter.

Maria Fast är säkerhetssamordnare i Karlsborg och Hjo:

– Vi har riktlinjer i arbetsmiljöarbetet för hur vi ska agera vid hot och våld generellt och det gäller även förtroendevalda. Sedan arbetar vi tillsammans med polisen och inom säkerhetssamordnarnätverket i Skaraborg.

I Falköping är Per Beckman säkerhetssamordnare:

– Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till en folder som lämnats till de politiska företrädarna. Foldern kommer att diskuteras och förmodligen antas under nästa år och den riktar sig till de politiska företrädarna.

Tjänstemän och anställda inkluderas i riktlinjerna i arbetsmiljölagstiftningen.

  • Kerstin Uppström