30 dec 2013 06:00

07 jan 2015 10:06

Ingen kö till äldreboende

Den tidigare kön till en plats inom särskilt boende är nu borta.

– Vi har kunna verkställa alla beslut och även på korttiden har det varit gynnsammare, rapporterar vård- och omvårdnadschef Jonas Engelbrektsson, efter omvårdnadsutskottets sista sammanträde för året.

Den senaste perioden har det var halv beläggning på korttiden, som under året haft det betydligt tuffare med platsbrist som följd.

Den tidigare kön till en plats inom särskilt boende är nu borta.

– Vi har kunna verkställa alla beslut och även på korttiden har det varit gynnsammare, rapporterar vård- och omvårdnadschef Jonas Engelbrektsson, efter omvårdnadsutskottets sista sammanträde för året.

Den senaste perioden har det var halv beläggning på korttiden, som under året haft det betydligt tuffare med platsbrist som följd.