30 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

Fick brev med avföring på posten

För vänsterpartisten Egon Frid har hotbrev och konfrontationer inneburit att han alltid har koll på omgivningen.
– Jag är mer vaksam, men med tiden har det blivit omedvetet.

Under någon av de senaste valkampanjerna blev Vänsterpartiets representanter förföljda och trakasserade vid valboden på Hertig Johans torg i Skövde. Egon Frid beskriver det som ”främst psykiskt sjuka personer” som låg bakom och partiet gjorde en kollektiv polisanmälan.

– Jag var där ganska mycket och blev på så sätt indragen i det. Men det var inte riktat mot mig som person utan mot partiet, säger Egon Frid.

Avföring på posten

I början av hans politiska karriär var det annorlunda. Under mer än ett års tid fick han olika typer av hotbrev på posten.

– De innehöll allt som man inte vill ha på posten. Det var mest brev skrivna på skrivmaskin men också klassiska klipp- och klistra-brev. Något brev innehöll avföring. Det fanns inte riktigt något orsak då mer än att jag var ganska ny och började att ta plats som verksam politiker inom Skövde, berättar Egon Frid.

Samtliga brev och hot polisanmäldes men utredningarna kunde inte mer än fastslå att det var samma person som låg bakom åtminstone en stor del av breven. Någon gärningsman identifierades aldrig.

– Jag tolkade det då som att jag inte skulle engagera mig så mycket politiskt som jag gjorde.

Hotbreven men framför allt en del obehagliga situationer som anställd inom socialtjänsten har satt sina spår.

– Jag kan fortfarande komma på mig själv med att ha full koll på vad som händer runt omkring mig när jag går på stan. Den närmsta omgivningen har jag koll på. Men jag är inte rädd för att gå på stan eller agera eller företräda partiet eller partiets politik. Jag är bara mer vaksam, berättar Egon Frid, som också har trakasserats via telefon och på stan.

Familjen påverkas

Han upplever att tonläget mot politiker har skruvats upp de sista åren men att det samtidigt är mer tillåtande.

– Det kom en hel del e-post under min riksdagsperiod, och i dag förstår jag att näthatet har eskalerat när man följer rapporteringen om vad som händer. Men i dag är vi mer tillåtande kan jag se, vi har höjt toleransnivån och agerar inte mot samma saker som tidigare.

Det hårdnande klimatet tror han grundar sig i ett allmänt missnöje mot vissa partier eller partiers politik, och att missnöjet riktas kollektivt mot alla politiker.

Egon Frid har aldrig övervägt att sluta med politiken på grund av hot eller liknande men han tycker att fel personer drabbas.

– Det påverkar anhöriga och familj mer än det påverkar en själv. Och det är otäckt. Man har högre toleransnivå medan de som inte valt att vara med drabbas mer.

Under någon av de senaste valkampanjerna blev Vänsterpartiets representanter förföljda och trakasserade vid valboden på Hertig Johans torg i Skövde. Egon Frid beskriver det som ”främst psykiskt sjuka personer” som låg bakom och partiet gjorde en kollektiv polisanmälan.

– Jag var där ganska mycket och blev på så sätt indragen i det. Men det var inte riktat mot mig som person utan mot partiet, säger Egon Frid.

Avföring på posten

I början av hans politiska karriär var det annorlunda. Under mer än ett års tid fick han olika typer av hotbrev på posten.

– De innehöll allt som man inte vill ha på posten. Det var mest brev skrivna på skrivmaskin men också klassiska klipp- och klistra-brev. Något brev innehöll avföring. Det fanns inte riktigt något orsak då mer än att jag var ganska ny och började att ta plats som verksam politiker inom Skövde, berättar Egon Frid.

Samtliga brev och hot polisanmäldes men utredningarna kunde inte mer än fastslå att det var samma person som låg bakom åtminstone en stor del av breven. Någon gärningsman identifierades aldrig.

– Jag tolkade det då som att jag inte skulle engagera mig så mycket politiskt som jag gjorde.

Hotbreven men framför allt en del obehagliga situationer som anställd inom socialtjänsten har satt sina spår.

– Jag kan fortfarande komma på mig själv med att ha full koll på vad som händer runt omkring mig när jag går på stan. Den närmsta omgivningen har jag koll på. Men jag är inte rädd för att gå på stan eller agera eller företräda partiet eller partiets politik. Jag är bara mer vaksam, berättar Egon Frid, som också har trakasserats via telefon och på stan.

Familjen påverkas

Han upplever att tonläget mot politiker har skruvats upp de sista åren men att det samtidigt är mer tillåtande.

– Det kom en hel del e-post under min riksdagsperiod, och i dag förstår jag att näthatet har eskalerat när man följer rapporteringen om vad som händer. Men i dag är vi mer tillåtande kan jag se, vi har höjt toleransnivån och agerar inte mot samma saker som tidigare.

Det hårdnande klimatet tror han grundar sig i ett allmänt missnöje mot vissa partier eller partiers politik, och att missnöjet riktas kollektivt mot alla politiker.

Egon Frid har aldrig övervägt att sluta med politiken på grund av hot eller liknande men han tycker att fel personer drabbas.

– Det påverkar anhöriga och familj mer än det påverkar en själv. Och det är otäckt. Man har högre toleransnivå medan de som inte valt att vara med drabbas mer.

  • Carl Johan Hjerpe